Ds. A.J. de Boer en de Chr. School te Grijpskerk

Een verhaal bij een historische foto…

Op 6 januari 1911 werd in het Groningse Grijpskerk de ‘eerste steen’ van de christelijke school gelegd door het dochtertje van dominee A.J. de Boer (1873-1925).

De foto van de eerstesteenlegging van de christelijke school in het Groningse Grijpskerk (foto: A. Laninga, Saanichton, Canada), .

Een van onze Canadese lezers, de heer Anton Laninga uit Saanichton, B.C., stuurde ons het verhaal van die gebeurtenis, vergezeld van een foto van de eerstesteenlegging. Het was zijn moeder, Aukje Catharina Anna de Boer, die de eervolle taak kreeg de steen te plaatsen! Zijn moeder beschreef die gebeurtenis als volgt (interessant genoeg om mee te delen):

‘De Bazuin’, 1 september 1902.

“Mijn vader [ds. A.J. de Boer (1873-1925), geboortig uit Drachten – red.] was op 31 augustus 1902 als jong predikant gekomen te Grijpskerk, zijn eerste gemeente en voor de gemeente daar hun eerste dominee.

Het dorp Grijpskerk was in die tijd liberaal en de Gereformeerde Kerk was maar klein. Mijn vader was een zeer strijdbaar man, die zich helemaal inzette voor de gemeente. Hij heeft er gewerkt van 31 augustus 1902 tot 17 mei 1914 en in die tijd is daar zeer veel veranderd. Van een ‘modern’ dorp is het een gereformeerd dorp geworden. De gemeenteraad was eerst in hoofdzaak liberaal, maar is later Anti-Revolutionair geworden [de partij gesticht door de gereformeerde voorman dr. A. Kuyper (1837-1920 ) –  red.].

Ds. A.J. de Boer (1873-1925).

Er was in Grijpskerk geen christelijke school, wel een openbare school. Wij (mijn broertje Jitse en ik) moesten elke dag naar Niezijl naar school, een half uur lopen. Mijn vader zag de noodzaak in van christelijk onderwijs en hij heeft zich er helemaal voor ingezet.

Er waren veel moeilijkheden, die overwonnen moesten worden, maar eindelijk was het dan zo ver dat de christelijke school gebouwd zou worden. Er was een schoolbestuur, en mijn vader was de voorzitter. Toen zei het schoolbestuur: ‘De eerste steen moet gelegd worden, dominee, en dat moet u doen. Door uw werk is het zover gekomen dat de school gebouwd kan worden’.

Maar mijn vader zei: ‘Nee, dat doe ik niet. Dat moet mijn dochtertje dan maar doen’. En op die gedenkwaardige 6 januari 1911 moest ik ’s middags vrij van de school van Niezijl en zou de plechtigheid plaats hebben. Ik begreep niet wat het was, ‘de eerste steen leggen’, maar ik dacht aan het psalmvers van psalm 118: ‘De steen die door de tempelbouwers…’.

De christelijke school met de onderwijzerswoning.

Het was een koude, sombere dag. De werklui en nog een paar mensen waren bij de nieuwe school bijeengekomen. Ik moest op een verhoging staan en de steen in de hand nemen. Maar het duurde zo lang voor de fotograaf klaar was, en mijn hand werd zo moe, zodat mijn vader zijn hand er onder hield. De man met de grote zwarte hoed is mijn vader; die twee kinderen zijn mijn broer Jitse en ik, Tine. Na die tijd is er een andere grote steen aangebracht op de muur naast de deur, waarop staat: “De eerste steen gelegd door Aukje Catharina Anna de Boer, 6 januari 1911”.

Inmiddels is die school al weer afgebroken en is een nieuwe, grote school gebouwd. De steen is nu ingemetseld in de hal van die nieuwe school”

(Met dank aan de heer Anton Laninga, Saanichton, B.C., Canada.)