“Pro Rege” Rotterdam verkocht

Koper en nieuwe bestemming voor gereformeerde kerk.

De kerkenraad van De Gereformeerde kerk te Rotterdam-Kralingen heeft, na advies van de gereformeerde en hervormde kerkrentmeesters, op 20 december 2022 unaniem besloten tot de verkoop van Pro Rege aan vast­goed­ontwikkelaar In de Stad. Aldus deelde de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen op 2 januari 2023 mee.

‘Pro Rege’ te Rotterdam-Kralingen.

Afgelopen zomer hadden de gereformeerde gemeenteleden in een gemeentevergadering al het groene licht gegeven om Pro Rege te verkopen. Op 29 december 2022 werd de verkoop afgerond met het tekenen van de verkoopakte bij de notaris. In de Stad gaat Pro Rege omvormen tot een “woonzorgcentrum met achtentwintig appartementen alsmede dagverblijf voor bewoners en ouderen uit de wijk”.

De verkoop van Pro Rege heeft plaatsgevonden via een openbare inschrijving, waarbij de bieders een bod moesten doen en moesten aangeven welke bestemming Pro Rege zou krijgen. Er werden twaalf biedingen gedaan. In de Stad heeft het hoogste bod uitgebracht en heeft het meest concrete voorstel voor de bestemming gedaan. De meeste – en de hoogste – bieders wilden Pro Rege een bestemming geven op het gebied van wonen in combinatie met zorg.

Er waren twee biedingen van kerkgenootschappen die Pro Rege wilden gebruiken voor kerkdiensten en voor kerkelijke activiteiten. Deze biedingen waren echter zo laag dat de kerkrentmeesters dit om financiële redenen niet verantwoord vonden.

In de Stad is een lokale, “ervaren en financieel sterke vastgoed­ontwikkelaar”, gevestigd aan de Willem Ruyslaan tegenover Pro Rege. In de Stad is van plan na de verbouwing Pro Rege langjarig te verhuren aan zorgaanbieder BOM. Onlangs heeft In de Stad samen met BOM het woonzorgcentrum Bienvenido aan de 1e  Middellandstraat ontwikkeld. In de Stad heeft aangegeven dat in hun plannen ruimte is om, in de grote gemeenschappelijke ruimte die er komt, activiteiten voor de buurt te organiseren.

De buitenkant van Pro Rege zal intact blijven. De binnenkant wordt grondig verbouwd waarbij In de Stad de sfeer van de entree met de tegels en het trappenhuis zoveel als mogelijk wil behouden.

De kerkzaal van ‘Pro Rege’ (foto: proregekralingen.nl)

Tot 1 augustus 2023 nog in gebruik als kerk.

Met de koper is afgesproken dat Pro Rege tot 1 augustus 2023 beschikbaar is voor eigen gebruik en voor verhuur. Daarna komt, na bijna honderd jaar, een einde aan vele kerkdiensten, kerkelijke activiteiten en culturele activiteiten in Pro Rege. “Dat stemt verdrietig. Tegelijkertijd, met de opbrengst, waarmee de kerkrentmeesters tevreden zijn, wordt de financiële toekomst van de nieuwe Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen een stuk zekerder. De opbrengst zal bijdragen aan het behoud van  predikantsplaatsen en aan het herinrichten en verduurzamen van de Hoflaankerk”, aldus de kerkenraad.

In het voorjaar komt er een gemeenteavond van Protestants Kralingen waarin de gemeenteleden worden bijgepraat over de laatste stand van zaken betreffende samengaan, diensten in en herinrichting van de Hoflaankerk en over Pro Rege.

De komende tijd worden plannen gemaakt “voor een mooi en waardig afscheid van Pro Rege”.