Waarom in Puttershoek de politie niet gebeld?

De zaak van de verdwenen kerkklokken.

Naar aanleiding van het verhaal over de diefstal van twee van de drie kerkklokken uit de toren van de Gereformeerde Kerk in de Rembrandtstraat te Puttershoek worden nogal wat vragen gesteld.

De toren van de gereformeerde kerk te Puttershoek…

Velen vroegen zich af waarom niemand de politie belde in de tijd dat de dief bezig was de klokken te stelen. In een ingezonden stuk in een regio-editie van het AD schreef een abonnee: “Iemand ziet een dief langs een ladder omhoogklimmen, de klokken losmaken, de klokken naar beneden vallen, de dief naar beneden klimmen, de klokken inladen en het busje vertrekken. Die iemand bevond zich niet ver van de plek des onheils, want hij kon klaarblijkelijk zien dat het kenteken er buitenlands uitzag. Deze gebeurtenis moet toch wel enige minuten in beslag hebben genomen. Is die iemand niet iets vergeten? Bijvoorbeeld 112 bellen? Niet te hopen dat deze iemand als enige persoon een ander iemand in het water ziet vallen”.

Een ander schreef: “‘s Ochtends in de vroegte klimt iemand met een ladder in de klokkentoren. Om vervolgens de klokken te stelen. Dat gaat niet in 5 minuten dat gaat niet in 10 minuten. En je ziet het gebeuren maar je belt niet de politie. Onbegrijpelijk daar het geen normale dagelijkse actie is dat de klokkentoren leeg gehaald wordt. Het intrigeert mij mateloos waarom niet de politie is gebeld”.

Ook anderen stelden diezelfde vragen en toegegeven moet worden dat de diefstal van de kerkklokken van de Gereformeerde Kerk te Puttershoek inderdaad een merkwaardige zaak is. We zijn benieuwd naar de antwoorden…