Splitsing Geref. Kerk Den Haag-Oost goedgekeurd

De Algemene Kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage-Oost (GKO) heeft in haar vergadering van 13 februari 2023 in ‘tweede lezing’ het splitsingsbesluit van de GKO goedgekeurd.

De Noorderkerk te Den Haag.

Eerder, op 8 november 2022, had de Algemene Kerkenraad van de GKO besloten om de GKO te splitsen in twee nieuwe gemeenten: (1) de Protestantse Gemeente Noorderkerk-Pax Christikerk en (2) de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk. Dat besluit werd in november en december 2022 voorgelegd aan de drie wijkgemeenten van de GKO. Dit ‘kennen en horen’ van de gemeenteleden leidde niet tot nieuwe inzichten, zodat het besluit op 13 februari 2023 in tweede lezing kon worden vastgesteld.

De Pax Christikerk aan de Vlamenburg in Den Haag.

Wat nu nog rest is een ‘bezwaarperiode’ van dertig dagen (tot en met zaterdag 28 maart 2023), daarna is dit besluit definitief. Vervolgens zijn er nog veel praktische zaken te regelen. De classicale vergadering dient de splitsing te bekrachtigen, de notaris zal de oude GKO moeten opheffen en de twee nieuwe protestantse gemeenten moeten oprichten, terwijl ook de boedelscheiding zal moeten worden uitgevoerd. Dit alles zal zeker nog enkele maanden in beslag nemen.