Gereformeerde kerksplitsing in Den Haag

“Splitsing heeft geen consequenties voor de kerkgebouwen”.

Al sinds 2020 wordt gewerkt aan de reorganisatie van de uit drie wijkgemeenten bestaande Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage Oost (GKO), die inhoudt dat die kerk gesplitst wordt in twee nieuwe Protestantse Gemeenten.

De ‘Christus Triumfatorkerk’ aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag.

Die twee nieuwe gemeenten zijn de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk (CTK) en de Protestantse Gemeente NoorderkerkPax Christikerk. De splitsing is een juridische tussenstap voor het GKO-deel van de CTK op weg naar de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.

Onlangs nam de Algemene Kerkenraad van de GKO een vergaande beslissing in dit proces. Toen werd ‘in eerste lezing’ het zogenaamde splitsingsbesluit genomen. Dat houdt in dat er overeenstemming is onder welke voorwaarden de GKO zich splitst in twee nieuwe zelfstandige Protestantse Gemeenten: de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk te ’s-Gravenhage en de Protestantse Gemeente Noorderkerk-Pax Christikerk te ’s-Gravenhage. De splitsing wordt gedetailleerd geregeld in een ontwerpbesluit, waarin ook afspraken zijn opgenomen over de verdeling van de financiële vermogens die deze splitsing tot gevolg heeft. De gemeenteleden worden op zondag 20 november 2022 na de dienst nader ingelicht. De Algemene Kerkenraad kan met de zienswijzen van de leden van de wijkgemeenten vervolgens een besluit ‘in tweede lezing’ aannemen.

De ‘Noorderkerk’ aan de Schuytstraat te Den Haag.

Boedelscheiding.

De wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) en leden van De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO). Vroeger zou dat een ‘Samen-op-Weg-gemeente’ genoemd worden. In 2020 is een proces in gang gezet om te onderzoeken of de CTK volledig zou kunnen aansluiten bij de PGG, om zodoende minder bestuursfuncties te hebben en meer inzet in de wijkgemeente zelf te kunnen organiseren.

In verband met de kerksplitsing in De Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-Oost moet een boedelscheiding plaatsvinden tussen de drie wijkgemeenten van de GKO (die van de Noorderkerk, van de Pax Christikerk en van de CTK). Hoewel uitsluitend zakelijke overwegingen van de zijde van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage-Oost ertoe leidden dat fusie met de PGG (vooralsnog) niet mogelijk is, wordt door de kerksplitsing wel de eenheid tussen de CTK en de PGG geïntensiveerd.

De ‘Pax Christikerk’ aan het Vlamenburg in Den Haag.

Uiteindelijk werd er dus voor gekozen om de GKO te splitsen in twee nieuwe gemeenten met als gevolg dat de GKO-gemeenteleden van de CTK, het kerkgebouw, de koster van de CTK en de formatie van de predikant worden ondergebracht in de nieuwe Protestantse  Gemeente CTK die zoveel als mogelijk met de PGG gaat samenwerken. De Noorderkerk en de Pax Christikerk gaan vervolgens samen verder.

“Geen consequenties voor de kerkgebouwen”.

Namens de Algemene Kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat deze kerksplitsing geen consequenties heeft voor de drie kerkgebouwen. “De Pax Christikerk en de Noorderkerk blijven bij de nieuw te vormen Protstantse Gemeente Noorderkerk/Pax Christiskerk. De Christus Triumfatorkerk gaat mee met de nieuw te vormen Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk. Alle drie de gebouwen blijven (vooralsnog) in gebruik bij de betreffende (wijk) gemeenten”.