Feestjes vieren in ‘De Ark’ Amerongen mag niet meer

Op grond van een uitspraak van de Raad van State mag de Protestantse Gemeente te Amerongen geen toestemming meer verlenen voor het vieren van verjaardagen en jubilea in het (voormalig gereformeerde) kerkelijk centrum De Ark in de Imminkstraat te Amerongen.

Het vergadercentrum De Ark van de Protestantse Gemeente te Amerongen.

Onder andere het Reformatorisch Dagblad meldt dat dit al in 2020 door de gemeente Utrechtse Heuvelrug verboden was. De kerkenraad ging daartegen toen echter in beroep en zo werd de zaak voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter in ons land, de Raad van State. Deze oordeelde onlangs, net als de burgerlijke gemeente, dat het volgens de geldende beheersverordening inderdaad niet toegestaan is in De Ark een verjaardags- of een jubileumfeest te vieren.

De Ark wordt door de Protestantse Gemeente Amerongen als kerkelijk centrum gebruikt voor vergaderingen, gemeentelijke activiteiten, Bijbelstudie en kerkenraadsvergaderingen, omdat de plaatselijke Andrieskerk daarvoor geen zaalruimte ter beschikking heeft. Ook worden in De Ark zo nu en dan uitvaartplechtigheden gehouden en maken maatschappelijke organisaties gebruik van de beschikbare zaalruimte. Al deze activiteiten zijn op grond van de beheersverordening wél toegestaan (overigens worden in De Ark al zo’n vijf jaar geen kerkdiensten meer gehouden).

De kerkenraad betwist overigens dat er van feesten en partijen sprake is; de feestvarkens moesten zelf borrelnootjes en hapjes meenemen en ‘het enige dat de kerkelijke gemeente kan bieden is een kan koffie’. Het gaat meestal om bejaarden voor wie De Ark ‘een verlengde huiskamer is’, omdat ze thuis de ruimte niet hebben om een verjaardag of een jubileum te vieren. Zo wordt in De Ark bij die gelegenheden bijvoorbeeld geen muziek gedraaid.

De burgerlijke gemeente kwam tot het verbod omdat er vanuit de omgeving klachten binnenkwamen over geluids- en parkeeroverlast. Volgens de kerkenraad werden die klachten weliswaar ongegrond verklaard, maar zit de Protestantse Gemeente nu wel met het bovengenoemde verbod opgescheept. Ook meent de kerkenraad dat de uitspraak van de Raad van State onrechtvaardig is, omdat in meerdere kerkelijke centra in de omgeving zo’n verjaardags- c.q. jubileumfeest wel gefaciliteerd kan worden, zonder dat daartegen wordt opgetreden.