Een week van Sneker kerksluitingen

Laatste dienst in de Zuiderkerk op 5 maart; in de Oosterkerk een week later, op 12 maart.

Op zondag 5 maart 2023 wordt de laatste kerkdienst gehouden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade te Sneek. Een week later vindt eenzelfde gebeurtenis plaats in de (eveneens voormalig gereformeerde) in 1955 in gebruik genomen Oosterkerk, aan de Leeuwarderkade te Sneek. Beide kerksluitingen hebben we al eerder aangekondigd.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk te Sneek (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Aanstaande zondag 5 maart is het dus de beurt aan de Zuiderkerk, die in 1889 gebouwd werd voor de op 6 juli 1887 geïnstitueerde Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), als zodanig dus afkomstig vanuit de Doleantie, na de Afscheiding van 1834 de tweede orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk. Landelijk begon de Doleantie in 1886, vooral onder leiding van dr. A. Kuyper (1837-1920).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Sneek beseft dat “velen dierbare herinneringen hebben aan het gebouw, omdat er gedoopt, belijdenis gedaan, getrouwd en gekerkt werd, maar ook afscheid genomen werd van geliefden”. Die herinneringen hoopt de kerkenraad tijdens de laatste dienst op 5 maart a.s. door midden van (vooral ingestuurde) foto’s op te halen. De oorzaak van de sluiting van de Zuider– en de Oosterkerk is vergrijzing en krimp die sinds de eerdere kerksluitingen in Sneek gestaag zijn doorgegaan. Bovendien kampt de protestantse gemeente jaarlijks met tekorten.

De voormalig gereformeerde Oosterkerk te Sneek.

Zuiderkerk: thuisbasis van en voor de jeugd.

De laatste ongeveer vijftien jaren is de Zuiderkerk vooral het vaste honk en de thuisbasis van en voor de Sneker jeugd geweest. “Wat hebben ze er met elkaar veel beleefd, gelachen en gehuild, diensten voorbereid en gevierd. En aan de grote tafel in de hal zijn door de jaren heen, onder het genot van een kop koffie of wat sterkers, en met koster Martin de Jong als vaste gastheer/kroegbaas/stimulator, ontelbaar veel gesprekken gevoerd en ontmoetingen geweest, waaruit niet zelden innige vriendschappen, blijvende relaties en zelfs huwelijken zijn voortgekomen”.

Dat alles maakt het logisch dat de laatste viering in de Zuiderkerk werd voorbereid door en in samenwerking met de jeugd. Het algemene thema voor de vieringen in de veertigdagentijd is de titel van het bekende lied van Ramses Shaffy: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. “Op deze zondag is ‘huil’ aan de beurt, en dat past natuurlijk wel bij een afscheid. Maar hoewel we hier en daar misschien wel een traantje zullen wegpinken, willen we het zeker niet verdrietig maken. Zoals een van de jongeren in de voorbereidingsgroep het zei: ‘We huilen ook van geluk, omdat we mogen terugkijken op een prachtige tijd’”.

Het interieur van de Zuiderkerk te Sneek (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Aan het eind van de dienst zullen de diakenen een aantal liturgische voorwerpen en andere attributenn de Zuiderkerk uitdragen. Deze zullen bij de ingebruikname van de verbouwde Martinikerk op zondag 19 maart weer worden binnengedragen. De zgn. ‘Geestdriftband’ speelt enkele ‘mooie (pop)nummers’ en deze band zal ook de momenten van samenzang begeleiden, want het orgel werd al eerder verkocht en uit de kerk verwijderd.

Na afloop van de viering is er alle gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het eten van een hapje, een drankje en soep.

Het orgel van de Zuiderkerk, dat inmiddels in Polen in een kerk staat… (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het orgel werd dus inmiddels uit de Zuiderkerk verwijderd. Organist Folkert Binnema bracht onlangs een bezoek aan de kerk in Lodz (Polen) waar het orgel uit de Zuiderkerk inmiddels in volle glorie weer is opgebouwd en functioneert.

Het spreekt vanzelf dat we op maandag 6 maart 2023 op de laatste dienst in de Zuiderkerk uitvoeriger terugkomen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de laatste viering in de Oosterkerk, waarover we op 13 maart hopen te berichten.