Ooster- en Zuiderkerk te Sneek verkocht

Levering aan kopers zodra Martinikerk weer gebruikt kan worden.

Op 18 mei 2021 besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Sneek om de (voormalig gereformeerde) Oosterkerk en Zuiderkerk te verkopen, zoals wij eerder al meldden.

De voormalig gereformeerde Oosterkerk te Sneek.

Daartoe stelde de kerkenraad de Commissie Afstoting Oosterkerk en Zuiderkerk in. Onlangs heeft de kerkenraad op advies van deze commissie unaniem besloten om de Oosterkerk te verkopen aan Sijperda Beheer BV en de Zuiderkerk aan Frisoplan BV.

Appartementen en woningen.

Inmiddels heeft de verkoop van de beide kerkgebouwen plaatsgehad. Over de hoogte van de opbrengst van beide kerken is de kerkenraad tevreden. Sijperda Beheer BV heeft het voornemen om in de Oosterkerk huurappartementen te bouwen, terwijl Frisoplan op de plek van de Zuiderkerk nieuwbouwwoningen wil realiseren.

De levering van beide kerkgebouwen zal plaatsvinden tussen 1 november 2022 en 1 april 2023, afhankelijk van het moment waarop de verbouwde Martinikerk weer voor de erediensten gebruikt zal kunnen worden.

Orgel Oosterkerk.

Zoals het nu lijkt maakt de koper van de Oosterkerk geen gebruik van zijn voorkeurrecht om het orgel in de Oosterkerk te kopen, zodat het orgel uit de Oosterkerk verkocht kan worden aan een partij die daarvoor wel belangstelling heeft.

Het orgel van de Zuiderkerk is inmiddels naar Polen verhuisd, zoals wij destijds al meldden

De gereformeerde Zuiderkerk.

Veel belangstelling voor koop van de kerken.

Het aantal ge├»nteresseerden dat de kijkdagen op 2 maart en 7 maart 2022 heeft bezocht was behoorlijk groot. Ze hadden tot uiterlijk 13 april 2022 de tijd een ‘indicatieve bieding’ te doen. Op 13 april 2022 waren ruim twintig indicatieve biedingen binnengekomen.

Bij degenen die een indicatieve bieding op de kerkgebouwen deden waren overigens geen andere kerkgenootschappen of andere religieuze instellingen. Uiteindelijk werd een zevental indicatieve bieders uitgenodigd een gesprek te voeren met leden van de Commissie Afstoting Oosterkerk en Zuiderkerk. Deze gesprekken werden geleid door een bedrijfsmakelaardij.

Na afloop van deze gesprekken werden alle zeven indicatieve bieders uitgenodigd om een definitief bod te doen. Op 7 mei 2022 hebben dezen een definitief bod neergelegd. Op basis daarvan heeft de Commissie Afstoting Kerkgebouwen de kerkenraad geadviseerd de Oosterkerk en de Zuiderkerk te verkopen aan de kopers zoals hierboven genoemd. De kerkenraad heeft daartoe nu dus besloten.