Kerken Voorthuizen en Kootwijkerbroek nu één

De Gereformeerde Kerk te Voorthuizen en die te Kootwijkerbroek zijn sinds kort ook formeel één Gereformeerde Kerk.

Tijdens de dienst in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen op 1 april 2023 werd de formele eenwording gemeld.

De fusieakte werd op jl. zaterdag 1 april 2023 bij de notaris ondertekend, waarna de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen en de per 1 januari 2023 opgeheven Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek nu ook formeel zijn samengegaan.

Tijdens de ochtenddienst op zondag 2 april 2023 in een volle kerk (met talloze kinderen) deelde de predikant, ds. Arjen Berensen, dit aan de gemeente mee: “We blijven zeggen dat we het fijn vinden, dat ook gemeenteleden uit Kootwijkerbroek in de kerk zijn en we bidden ook voor de toekomst”.

De kleine Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek was officieel al direct bij haar opheffing op 1 januari 2023 opgenomen in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen, maar de ondertekening van de fusieakte was het sluitstuk van de eenwording, die nu ook formeel geregeld is.