Onrust over sluiting Noorderkerk te Ede

Actiegroep “Noord gaat Voort”.

In de Protestantse Gemeente te Ede is onrust ontstaan in verband met de sluiting  van de protestantse (voormalig gereformeerde) Noorderkerk per 1 september 2023.

De Noorderkerk te Ede.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) betreurt het feit dat een groep gemeenteleden van de Noorderkerk bezig is met een onderzoek om na te gaan of het mogelijk is hun kerkdiensten onder eigen vlag in de Noorderkerk voort te zetten (de initiatiefnemers van de ‘afscheiding van de Noorderkerk’ noemen zich Noord gaat Voort). De kerkenraad spreekt over “een opstand, die het besluit van de algemene kerkenraad van de PGE doorkruist. Het veroorzaakt onrust en spanningen in de Noorderkerk”.

De kerkenraad besloot per 1 september 2023 alvast drie van de vijf kerkgebouwen buiten gebruik te stellen (waaronder de Noorderkerk), en wil op termijn nog slechts één kerkgebouw overhouden (waarvoor de voormalig gereformeerde Beatrixkerk de beste papieren schijnt te hebben). Vooralsnog zal vanaf 1 september 2023 alleen nog gekerkt kunnen worden in de voormalig hervormde Open Hof en de voormalig gereformeerde Beatrixkerk. De wijken gaan op in één PGE.

Plan van aanpak.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ede heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld voor de manier waarop ‘een zorgvuldige overgang’ kan worden gerealiseerd van de Wijkgemeente Noord (van de Noorderkerk) naar de ene Protestantse Gemeente Ede (zonder aparte kerkwijken).

Daartoe formuleerde men vier doelen: (1) De gemeenteleden van Wijk Noord zullen worden gestimuleerd vanaf 1 september 2023 de diensten bij te wonen in één van de twee overblijvende kerken (de voormalig gereformeerde Beatrixkerk en de voormalig hervormde Open Hof). (2) Er zal voor worden gezorgd dat de gemeenteleden van Wijk Noord een warm welkom krijgen in die twee kerken. (3) De huidige vrijwilligers van Noord zullen worden aangesproken en/of geworven om zich vanaf 1 september 2023 te gaan inzetten voor de nieuwe ene PGE-gemeente. (4) Ook zal het afscheid van de Noorderkerk door middel ‘van een goede afscheidsdienst’ worden georganiseerd.