Advies commissie Hallum: ‘De Hoeksteen’ dicht

Gemeenteleden mogen oordeel geven.

Het is voor de Protestantse Gemeente Mariëngaarde in het Friese Hallum niet meer te doen nog langer twee kerkgebouwen aan te houden. Vandaar dat de kerkenraad enige tijd geleden besloot een van de kerkgebouwen af te stoten.

De Hoeksteen in Hallum, voormalig gereformeerde, nu PKN-kerk, samen met de Sint Maartenkerk.

Een daarvoor door de kerkenraad in het leven geroepen ‘Gebouwencommissie’ kwam al eerder tot het oordeel dat de (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Hoeksteen’ zou moeten worden afgestoten.

Onlangs werd aan de gemeenteleden van 18 jaar en ouder gevraagd schriftelijk hun oordeel over dat advies te geven. Ze kunnen uiteraard ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ stemmen. Over de uitslag is ons nog niets bekend.