Afscheid van ‘Pro Rege’ en ‘Elim’ op 18 juni 2023

Afscheid van ‘Pro Rege’ te Rotterdam

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni neemt de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen afscheid van het gebouw Pro Rege, Oudedijk 113.

Gebouw Pro Rege.

Het gebouw is bijna 100 jaar eigendom geweest van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen en is al die jaren gebruikt voor kerkdiensten en allerlei kerkelijke activiteiten, zoals jongerenverenigingen en een christelijke bibliotheek. Voor Kralingen is Pro Rege jarenlang een belangrijke plek geweest voor culturele activiteiten: vele koren, orkesten, verenigingen en clubs hebben in de afgelopen jaren van Pro Rege gebruik kunnen maken.

Eind 2022 heeft de Gereformeerde Kerk het gebouw om financiële redenen moeten verkopen. De Gereformeerde Kerk werkt al vele jaren nauw samen met de Hervormde Gemeente Kralingen en is daar inmiddels officieel mee gefuseerd. Voortaan worden alle kerkdiensten in de Hoflaankerk gehouden. Ook enkele verenigingen, koren etc. kunnen in de toekomst een nieuwe plek krijgen in de Hoflaankerk.

Interieur van Pro Rege.

De nieuwe eigenaar van Pro Rege is de lokale projectontwikkelaar In de Stad die Pro Rege een nieuwe, maatschappelijke bestemming wil geven op het gebied van wonen en zorg, met behoud van de karakteristieke gevel van het gebouw.

Op zaterdag 17 juni kan men voor de laatste maal een kijkje nemen in Pro Rege. Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur is er namelijk open huis én een tentoonstelling met bijzonder archiefmateriaal en Bijbelse platen en maquettes. Op zondag 18 juni is om 10.00 uur de laatste kerkdienst. Daarvan zullen wij op deze website uiteraard verslag doen.

Gedenkboekje.

Ook wordt een gedenkboekje uitgegeven.  Daarover zullen we uiteraard t.z.t. berichten

Afscheid van ‘Elim’ te Hoogkerk.

Elim te Hoogkerk (foto: Reliwiki).

Dezelfde zondag wordt afscheid genomen van een andere protestantse (voormalig gereformeerde) kerk: Elim in het Groningse Hoogkerk.

Op 17 september 1944 vond daar de Vrijmaking plaats, waardoor de Gereformeerde Kerk haar kerkgebouw aan het Hoendiep verloor en elders onderdak moest zoeken; men kwam terecht in een café, het veel te kleine Wapen van Hoogkerk. Later kwam er een regeling voor het medegebruik van het oorspronkelijke kerkgebouw.

Ondertussen werd gewerkt aan de bouw van een eigen onderkomen, dat op 13 december 1949 feestelijk in gebruik genomen werd: Elim aan de Barkstraat 5.

Het interieur van Elim te Hoogkerk (foto: Reliwiki).

In deze kerk wordt ook – net als Pro Rege te Rotterdam – op 18 juni 2023 de laatste kerkdienst gehouden. Uiteraard komen wij daarop t.z.t. nader terug.

Gedenkboekje.

Ook de kerkenraad van Elim is bezig met het samenstellen van een gedenkboekje, waarin ook de gemeenteleden de gelegenheid krijgen herinneringen onder woorden te brengen. We zullen t.z.t. nader bericht doen van het gedenkboekje.