Kerken te Rijsoord en Ridderkerk gaan fuseren

‘Opstandingskerk’ te Rijsoord gaat sluiten (met publicatie van gedenkboek).

Onlangs heeft de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Rijsoord het besluit genomen om per 1 januari 2024 samen te gaan met de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Levensbron te Ridderkerk. De Opstandingskerk aan de Rijksstraatweg te Rijsoord zal door die fusie worden afgestoten.

De Opstandingskerk te Rijsoord werd in 1889 in gebruik genomen en werd sindsdien regelmatig verbouwd. In 2024 zal de kerk de deuren sluiten…

De gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Rijsoord hadden op zondag 7 mei jl. de gelegenheid om tijdens een gemeentevergadering na afloop van de kerkdienst hun mening te geven over het toen nog ‘voorgenomen besluit’ van de kerkenraad om te fuseren met de kerk van Ridderkerk en om de Opstandingskerk te sluiten. Dat vooral bij het laatstgenoemde ook ‘heftige emoties’ loskwamen is licht te begrijpen, maar uiteindelijk was de algemene stemming dat dit ‘een wijs besluit’ was.

Door de beide Commissies van Beheer was in aanloop naar dit besluit een ‘goed en degelijk rapport’ geschreven dat tijdens de gemeentevergadering werd toegelicht en besproken. Ook zal de komende maanden alles gedaan worden wat mogelijk is om het samen gaan kerken in Ridderkerk zo soepel mogelijk te laten verlopen, “waarbij er ook ruimte is voor rouw en verdriet vanwege het moeten afstoten van het zo vertrouwde kerkgebouw, de Opstandingskerk”.

Het interieur van de Opstandingskerk gezien vanaf de preekstoel (foto: Geref. Kerk Rijsoord).

Gedenkboek en laatste dienst.

De kerkenraad van Rijsoord besloot ter gelegenheid van de sluiting van de Opstandingskerk een gedenkboek uit te geven ‘waarin gemeenteleden foto’s en verhalen kwijt kunnen’. We komen daarop uiteraard t.z.t. terug.

De laatste dienst in de Opstandingskerk te Rijsoord wordt waarschijnlijk gehouden op zondag 14 januari 2024. Ook daarop hopen we t.z.t. terug te komen.

Ds. S. Sleeswijk Visser (1857-1916) institueerde zowel de Dolerende Kerk te Rijsoord als die te Ridderkerk….

De Gereformeerde Kerken te Rijsoord en Ridderkerk, al in het begin met elkander verbonden…

Zowel De Gereformeerde Kerk te Rijsoord als die te Ridderkerk zijn afkomstig uit de Doleantie van 1886, de tweede orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk, die landelijk onder leiding stond van dr. A. Kuyper (1837-1920).

In 1892 gingen de Dolerende Nederduitsche Gereformeerde Kerken samen met de al jaren bestaande Christelijke Gereformeerde Kerk, die door de Afscheiding van 1834 was ontstaan als Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland, onder leiding van ds. H. de Cock (1801-1842) te Ulrum. In 1869 veranderde de naam van de Christelijke Afgescheidene Kerk (door een kerkenfusie) in Christelijke Gereformeerde Kerk. Toen de Dolerenden en de Afgescheidenen in 1892 landelijk samengingen werd de naam: De Gereformeerde Kerken in Nederland.

De Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

De gereformeerde kerk te Rijsoord en de pastorie in de beginjaren.

De Gereformeerde Kerk te Rijsoord ontstond op 8 mei 1889, toen daar de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) werd geïnstitueerd onder leiding van ds. Sleeswijk Visser (1857-1916), die op dat moment predikant van de hervormde gemeente te Rijsoord was en dus als predikant met de Doleantie meeging. Hij bleef tot zijn overlijden in 1916 aan de kerk van  Rijsoord verbonden. De kerk sloot zich in 1892 aan bij De Gereformeerde Kerken in Nederland en heette sindsdien dus De Gereformeerde Kerk te Rijsoord. De kerk maakt sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het kerkgebouw aan de Rijksstraatweg werd in 1889 in gebruik genomen en werd in de jaren daarop regelmatig verbouwd. Deze Opstandingskerk  dient nog steeds als bedehuis van De Gereformeerde Kerk te Rijsoord, maar op 14 januari 2024 zal daar dus de laatste dienst gehouden worden.

* Binnenkort zullen we uitvoerig terugkomen op de geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk.

De oudste gereformeerde kerk te Ridderkerk uit 1902.

De geschiedenis van De Gereformeerde Kerk van Ridderkerk laat zien dat de kerken van Rijsoord en Ridderkerk al in het begin met elkander verbonden waren:

De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk werd op 17 december 1891 geïnstitueerd als Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende). De instituering vond plaats onder leiding van de kerk te Rijsoord (!) door haar predikant, de bovengenoemde ds. S. Sleeswijk Visser. In 1892 sloot ook deze kerk zich aan bij De Gereformeerde Kerken in Nederland en heette sindsdien dus De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk. Sinds 2004 maakt deze kerk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Levensbron’ te Ridderkerk..

Haar eerste predikant was ds. W. Verhoef (1866-1935), die in 1894 aantrad en daar bijna anderhalf jaar ‘stond’. Het eerste kerkgebouw stond aan de  Kerkweg en werd in 1902 in gebruik genomen. In 1939 werd op dezelfde plaats een nieuwe kerk gebouwd, terwijl in 1967 een tweede kerk nodig was, die Ontmoetingskerk genoemd werd. In 1995 werden deze twee kerken vervangen door het moderne kerkgebouw De Levensbron aan de Jan Luykenstraat. In dat kerkgebouw zal de per 1 januari 2024 gefuseerde kerkgemeente dus in het vervolg haar kerkdiensten houden.