‘Tsjongertsjerke’ Mildam (Fr.) gaat dicht

Kerk in Oudehorne wordt verbouwd.

De protestantse gemeente De Regenboog in het Friese Oudehorne en Nieuwehorne en de protestantse gemeente te Katlijk en Mildam e.o. (in de buurt van Heerenveen) gaan fuseren.

De protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Tsjongertsjerke’ in Mildam.

Een van de gevolgen daarvan is dat de protestantse (voormalig gereformeerde) Tsjongertsjerke aan de Schoterlandseweg 74 in Mildam de deuren sluit. De gemeenteleden is gevraagd foto’s, verhalen en informatie over de Tsjongertsjerke te leveren, zodat een gedenkboekje kan worden samengesteld ter gelegenheid van de buitengebruikstelling van het kerkje (waarover we later nader zullen berichten). De laatste dienst in de Tsjongertsjerke zal op 10 september 2023 gehouden worden. Uiteraard komen wij daarop t.z.t. terug.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Oudehorne, die momenteel verbouwd wordt.

Een ander gevolg van de fusie is dat de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk aan de Schoterlandseweg 20 in Oudehorne wordt verbouwd. Op zondag 17 september 2023 zal deze kerk opnieuw in gebruik genomen worden. Ook daarop komen wij t.z.t. terug.

Momenteel wordt beslist over de nieuwe naam van de gefuseerde protestantse gemeente. Een van de namen waaruit men kon kiezen is ‘De Tjongervallei’; “zo blijft de naam van de Tsjongertsjerke toch nog een beetje bestaan”.

“De moeder trekt bij de dochter in.”

Door de opheffing van de kerk in Mildam en de voortgang van die in Oudehorne ‘trekt de moeder bij de dochter in’, zoals ds. Dingena Hasper van de twee fusiegemeenten terecht opmerkte.

Over namen gesproken…

De Gereformeerde Kerk te Mildam werd geïnstitueerd op 27 februari 1836 als Christelijke Afgescheidene Gemeente. Tot 1842 heette ze Christelijke Afgescheidene Gemeente te Rottum en daarna tot 1850 Christelijke Afgescheidene Gemeente te Katlijk. Pas daarna werd de naam: Christelijke Afgescheidene Gemeente te Mildam. In 1869 veranderde de naam opnieuw: door een in dat jaar plaatsvindende landelijke kerkenfusie heette de kerk sindsdien Christelijke Gereformeerde Gemeente te Mildam. Tenslotte wijzigde de naam in 1892 – opnieuw door een kerkenfusie – in De Gereformeerde Kerk te Mildam. Tegenwoordig is de naam Protestantse Gemeente te Katlijk-Mildam. Dat ter inleiding.

Ds. J. Sybrandi (1864-1953) was van 1895 tot 1903 gereformeerd predikant van Mildam.

De instituering van Oudehorne door Mildam.

Uit ons verhaal over het ontstaan van De Gereformeerde Kerk te Oudehorne wordt duidelijk dat de classis Heerenveen in 1905 met negentien stemmen voor en zeven tegen adviseerde dat in Oudehorne op korte termijn de Gereformeerde Kerk zou worden geïnstitueerd onder leiding van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Mildam, die in Oudehorne evangelisatiearbeid had verricht. Ook ressorteerde Oudehorne in die tijd onder de kerk van Mildam.

Ds. R.J. Aalberts (1872-1950) van Wolvega leidde de institueringsdienst van De Gereformeerde Kerk te Oudehorne.

Maar… juist in 1905 had Mildam geen eigen predikant: ds. J. Sybrandi (1864-1953) had in 1903 afscheid van Mildam genomen wegens zijn vertrek naar de kerk van Stiens, en de nieuwe predikant, ds. K.O. Knottnerus (1880-1942) uit hervormd Varik (waar hij in 1906 buiten bediening raakte en overging naar de Gereformeerde Kerken), deed pas in 1907 intrede. Vandaar dat ds. R.J. Aalberts (1872-1950) van Wolvega als consulent de leiding had bij de instituering van de kerk in Oudehorne; uiteraard namens de kerkenraad te Mildam!

De moeder trekt bij de dochter in…

  • (Over de Tsjongertsjerke zal t.z.t. een gedenkboekje verschijnen, zo werd ons namens de kerkenraad meegedeeld).