Juridische procedures ‘Orgelzolders’ gestaakt

De besturen van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk hebben besloten de juridische procedures om vrije toegang te behouden tot de befaamde Orgelzolders in de Rotterdamse (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk –tegenwoordig eigendom van de Levend Woord Gemeente – te staken.

Op de orgelzolders van de Rotterdamse Breepleinkerk werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

Via de burgerlijke gemeente Rotterdam wordt een mediationpoging ondernomen om tot een vergelijk te komen, in de hoop dat de stichtingen weer vrij toegang kunnen krijgen om groepen belangstellenden de Orgelzolders te laten bezoeken. “Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland hebben we nooit steun mogen ontvangen omdat – althans naar de mening van de PKN – alles kerkordelijk goed verlopen was”. De stichtingen hopen dat de mediation hun vrije toegang tot de Orgelzolders zal verschaffen. Vanuit de Levend Woord Gemeente werd als voorwaarde gesteld dat de stichtingen eerst alle juridische procedures moesten staken voordat die gemeente met de stichtingen in gesprek wilde. “Dat hebben we maar gedaan…”, aldus deelde de woordvoerder van de Stichtingen, ds. E.G. Matser, aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.