Herinrichting van de Johanneskerk te Leersum

Op 27 augustus 2023 officiële heringebruikneming.

Op 13 maart 2023 nam de kerkenraad van de protestantse (van oorsprong gereformeerde) Johanneskerk aan de Lomboklaan te Leersum het definitieve besluit over de sinds 2022 bestaande plannen voor de herinrichting van de kerkzaal en de aanschaf van stoelen, die de banken zullen gaan vervangen.

De protestantse (voorheen gereformeerde) Johanneskerk te Leersum

De maand daarvoor waren de plannen nog een keer uitvoerig met de gemeenteleden besproken. Bij de vernieuwingsplannen zijn de uitgangspunten: identiteit, sacraliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Al voor de coronatijd was in de kerkenraad een bezinning begonnen (die daarna weer werd opgepakt) over wat men ‘als kleine verouderende gemeente wel en wat niet kan en wil betekenen’. Een van de daaruit voortvloeiende prioriteiten was “dat wij graag meer zouden willen delen met het hele dorp van waaruit wij leven. Als het gaat om diaconaat, de handen en voeten van de kerk, dan gebeurt er al veel, maar waar het gaat om de spiritualiteit, ons geloven, zijn we [om allerlei redenen] vaak te veel naar binnen gekeerd”.

Veranderingen in het liturgie…

In het kader van de vernieuwingsplannen was over de plaats van het doopvont enige discussie, maar uiteindelijk ging ook daar iedereen mee akkoord, al besefte men dat de veranderde plaats van het doopvont een wezenlijke verandering in de liturgie van de gemeente van Leersum betekende. Behalve dat het drempelgebed in het vervolg ook werkelijk op de drempel van de kerkzaal gebeden zal worden, zal ook het doopvont bij de ingang van de kerkzaal geplaatst worden: ”Daar zal gedoopt worden, waarbij de gemeente zich omkeert naar het doopvont. Het leven van een christen begint bij de doop, en bij het binnentreden van de kerkzaal worden we er aan herinnerd, en zo gaan we op weg naar het licht van de Paaskaars, voorin de kerk”, zo werd de liturgische verandering omschreven.

Het vernieuwde interieur van de Johanneskerk te Leersum (foto: Prot. Gemeente te Leersum).

Op 1 mei 2023 werd met de werkzaamheden begonnen. In de kerk moest tijdens de verbouwing een groot veiligheidsnet worden opgehangen, om de mensen te beschermen die hoog bij het dak aan het werk waren. Behalve de ingrijpende vernieuwing van het interieur van de kerkzaal werd voor ongeveer 185.000 euro een contract getekend voor innovatie van geluid en verlichting. In de week van 20 juni werd de nieuwe keuken geïnstalleerd. Een ontvangen legaat maakte een deel van de werkzaamheden mogelijk.

Officiële ingebruikneming.

Aanvankelijk dacht men de werkzaamheden eind juni te kunnen afronden, maar dat werd in verband met enige tegenslagen wat later. Uiteindelijk kon de eerste dienst in de vernieuwde kerkzaal op 16 juli jl. gehouden worden.

De officiële ingebruikneming van de vernieuwde kerkzaal zal plaatsvinden op zondag 27 augustus 2023, nadat de dagen daarvoor ‘Open kerkdag’ gehouden werd. Uiteraard komen daar t.z.t. nader op terug.