Orgel van ‘Pro Rege’ naar ‘Oranjekerk’ Rotterdam

De afgelopen dagen is de vroegere gereformeerde kerk Pro Rege aan de Oudedijk in Rotterdam, waar op 18 juni 2023 de laatste dienst gehouden werd, zoveel mogelijk ontdaan van de inventaris om het gebouw leeg op te leveren aan de nieuwe eigenaar.

De pijpen zijn intussen uit de orgelkast verwijderd (foto: Prot. Gem. Rotterdam-Zuid(.

Het orgel is intussen ook verwijderd en zal worden overgeplaatst naar de protestantse wijkgemeente rond de Oranjekerk in het Kleiwegkwartier. Het orgel van de Oranjekerk was niet meer te repareren, zodat de verwerving van het prachtige orgel uit Pro Rege voor hen een grote meevaller was. “Het is mooi dat het orgel een tweede leven krijgt in een kerk in Rotterdam”, zo werd namens de kerkenraad opgemerkt.

Ook andere waardevolle spullen werden weggehaald. Zo zullen tachtig rood beklede ‘lekker zittende’ stoelen uit de kerkzaal van Pro Rege worden overgebracht naar de Hoflaankerk (aan de Oudedijk op de hoek met de Hoflaan), waar ze in de kerkzaal zullen worden geplaatst ter vervanging van houten stoelen. Ook het kunstwerk in het liturgisch centrum, twee piano’s, geluidsapparatuur en keukeninventaris werden naar de Hoflaankerk overgebracht. Verder werd het archief van Pro Rege ‘opgeschoond en wat waardevol is bewaard’.