‘De Rank’ te Mijdrecht vijftig jaar jong

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Rank aan de Prins Bernhardlaan in Mijdrecht bestaat officieel op 3 oktober 2023 vijftig jaar.

De protestantse (voorheen gereformeerde) kerk ‘De Rank’ te Mijdrecht.

Vanzelfsprekend gaat de kerkenraad aan dat feit aandacht besteden. Op zaterdag 7 oktober wordt een reūnie georganiseerd voor leden en oud-leden én voor belangstellenden. “Het zal een middag zijn met ruimte voor informele ontmoetingen bij een hapje en een drankje, presentatie van herinneringen uit het verleden én plannen voor de toekomst en afsluitend een vesper met zoveel mogelijk medewerking van (oud)voorgangers”. Iedere aanwezige krijgt als herinnering een gadget mee.

Besloten werd ook een gedenkboekje over De Rank te publiceren. Verder zal op zaterdag 7 oktober 2023 een jubileumbijeenkomst gehouden worden met onder meer een kerkelijke viering en een blik op het verleden met de presentatie van een magazine over De Rank. Op beide gebeurtenissen komen we t.z.t. uiteraard terug.

De bouw van De Rank.

De gereformeerde kerk aan de Prinses Beatrixlaan werd in 1973 gesloten, toen De Rank in gebruik genomen werd.

Jarenlang was de uit 1919 daterende gereformeerde kerk aan de (latere) Prinses Beatrixstraat in gebruik geweest. Maar uiteindelijk werd het noodzakelijk geacht een nieuwe kerk te bouwen, zo realiseerde de kerkenraad van de De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht zich in 1970.  Aanvankelijk was het niet duidelijk of het eigenlijk wel nieuwbouw moest worden en of men zich niet zou kunnen beperken tot de verbouw van de oude kerk.

Tijdens de ambtsperiode van ds. H. Kuiper (1932-2006) werd op 23 maart 1971 gekozen voor nieuwbouw, waartoe de kerkenraad uiteindelijk op 7 september 1972 definitief besloot. Dus werd toen een aanbesteding gehouden, waaruit bleek dat de laagste inschrijving fl. 531.000 aangaf, inclusief een nieuw orgel. En de aannemer dacht ongeveer 150 dagen voor de bouw nodig te hebben.

Ds. H. Kuiper (1932-2006) stond van 1966 tot 1971 als predikant in de Gerefomeerde Kerk te Mijdrecht (foto: Historisch Tijdschrift GKN).

Het enthousiasme van de gemeenteleden voor de plannen bleek in ieder geval duidelijk uit het feit dat door hen heel veel zelfwerkzaamheid aan de dag gelegd werd bij de bouw van de kerk, wat ongetwijfeld een positieve invloed had op de betaalbaarheid van de kerk. Op woensdag 3 oktober 1973 kon de nieuwe kerk onder leiding van ds. J. van Wijngaarden in gebruik genomen worden. De naam van het kerkgebouw werd Kerkelijk Centrum De Rank.

Op 2 mei 1974 werd het orgel in De Rank in gebruik genomen (foto: ‘100 jaar Gereformeerde Kerk Mijdrecht’).

Het orgel werd op 2 mei 1974 in gebruik genomen. De Oud Papier Actie (OPA) had daarvoor maar liefst een halve ton opgebracht! OMA (Ook Moeders Actief) had ook een belangrijke bijdrage geleverd door te zorgen voor de kerkklok.