Onderhoud kerktoren Koog-Zaandijk

Kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ bestond honderd jaar.

De toren van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ontmoeting te Koog-Zaandijk moet worden gerestaureerd.

De gereformeerde kerk aan de Parklaan te Zaandijk (nu protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’) werd  in 1923 in gebruik genomen.

De toren van de kerk aan de Parklaan in Zaandijk heeft ‘een pittige onderhoudsbeurt’ nodig. Ten behoeve daarvan wordt op verschillende manieren geld ingezameld ‘bij sponsors en stichtingen en wordt aan zelfwerkzaamheid gedaan’, maar om voldoende inkomsten te genereren wordt ‘bovendien een fors beroep gedaan’ op de gemeenteleden. Zij (‘en ook andere belangstellenden’) kunnen meedoen aan de Actie leitjes kopen. De naam van de koper wordt dan op de gekochte daklei gezet en verhuist “voor een hele lange tijd, voor de eeuwigheid kunnen we niet zeggen”, naar het torendak.

Het kerkgebouw bestond honderd jaar (1923-2023).

De aankondiging van de jubileumdienst in ‘De Ontmoeting’.

En nu volgt een stukje ‘oud nieuws’: kort geleden namelijk, in juni 2023, werd in Zaandijk herdacht dat het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Parklaan in Zaandijk (tot 1995 Parklaankerk geheten en sindsdien De Ontmoeting genoemd) honderd jaar bestond.

Ter gelegenheid daarvan werd op zaterdag 10 juni een reünie gehouden met daaraan verbonden een expositie met rondleiding. Ook werd op straat bij de kerk een race georganiseerd met zgn. korries, lage houten karretjes, die door drie of vier personen aan een touw worden voortgetrokken. De burgemeester verrichtte de opening. Deze ‘korriewedstrijden’ brachten in de jaren vijftig van de vorige eeuw veel mensen op de been. De eerste race werd kennelijk in 1946 verreden, de laatste schijnt in 1961 gehouden te zijn.  Een daarvoor ingestelde commissie maakte ter gelegenheid van de feestelijkheden een aantal van die historische karretjes na, waarvan er naar verluidt nog ergens een historisch exemplaar moet bestaan, maar die was onvindbaar.

De korreis-straatrace.

De Parklaankerk (sinds 1995 dus De Ontmoeting) verving in 1923 de oude kerk Irene, die in 1911  in gebruik genomen was, en die aan de tegenwoordige Guisweg stond. Het kerkgebouw was oorspronkelijk trouwens een smederij maar werd destijds tot kerk omgebouwd.

De dienst op zondag.

Op zondag 11 juni werd een herdenkingsdienst gehouden, met als thema ‘Vier uw vierdagen’. In het kader van de herdenking werd uiteraard uitvoerig aandacht besteed aan de afgelopen honderd jaar (zo had een van de gemeenteleden een diepgaand onderzoek ingesteld naar de bouw en de verbouwing van de kerk, neergelegd in het rapport Bouwonderzoek, dat tijdens de expositie te zien was).

De kinderen wordt iets verteld over de geschiedenis van het kerkgebouw.

Ook de kinderen van de kindernevendienst werd het een en ander verteld over de geschiedenis van de kerk. Zo vertelde de predikant over de heer (ouderling) L. Groot, die lang geleden een stuk grond ‘om niet‘ aan de Gereformeerde Kerk had geschonken onder de voorwaarde dat het kerkgebouw binnen twee jaar klaar moest zijn. Het zou echter nog zes jaar duren eer de bouw van de kerk gereed was, waaraan de heer Groot echter geen consequenties verbond, want, vertelde de predikant aan de kinderen, meneer Groot was een heel aardige man (wat zonder aarzelen bevestigd werd door zijn in de kerk aanwezige kleindochter).

De gereformeerde kerk aan het toenmalige Guispad, die op 12 april 1911 in gebruik genomen werd. Het gebouw huisvestte oorspronkelijk een smederij.

Tijdens de dienst wees de predikant op het grote belang van het kerkgebouw. Ze vertelde dat de kerkenraad zich vóór de coranapandemie wel eens had afgevraagd of het nageslacht eigenlijk wel met het kerkgebouw kon worden opgescheept. Maar ná die periode was iedereen blij de diensten weer in de kerk te kunnen meemaken, net zoals de Israëlieten, die na de ballingschap met grote blijdschap weer naar de Tempel konden. Na de coronaperiode besefte men steeds meer de waarde van het kerkgebouw.

De Gereformeerde Kerk te Koog-Zaandijk bestond in 2012 honderd jaar.

Ruim tien jaar geleden had de kerk ook een herdenkingsdienst te vieren: De Gereformeerde Kerk te Koog-Zaandijk werd namelijk op 22 januari 1912 geïnstitueerd en de gemeente bestond in 2012 dus honderd jaar. Ook ter gelegenheid van dat honderdjarig bestaan van de gemeente werd toen een herdenkingsdienst gehouden.