Pelgrimkerk Haarlem heeft verbouwplannen

“… om vanuit een christelijke levensvisie dienstbaar te kunnen zijn aan de buurt waar de Pelgrimkerk zich in bevindt”.

De kerkenraad van de protestantse (voormalig gereformeerde) Pelgrimkerk aan de Stephensonstraat (hoek Pijlstraat) in Haarlem heeft verbouwplannen.

De Pelgrimkerk te Haarlem.

Men heeft daarbij als doelstelling “het vorm geven aan ons verlangen om meer relevant te zijn voor onze omgeving en een centrale ontmoetingsplek te creëren voor onze buurtgenoten. We streven er naar dat onze kerktoren in de buurt een herkenningspunt zal zijn van een plek waar ruimte is voor ontmoeting, bezinning, creativiteit en onderlinge zorg. Niet omdat dat een doel op zich is, maar om (ook) op die manier invulling te geven aan onze blijvende opdracht om het goede nieuws van Jezus uit te dragen in onze omgeving, in woord en daad, bescheiden, maar wel met overtuiging en enthousiasme”. Zo omschreef men de doelstelling in de eerste ‘Bouwbrief Pelgrimkerk’.

Hoewel de plannen nog steeds onderwerp zijn van (welwillend) overleg met de burgerlijke gemeente Haarlem, kan de verandering als volgt omschreven worden. De kerk heeft een flink stuk grond, vanaf de Pijlslaan tot aan de Rutherfordstraat. Daar zijn de kerkzaal, de hal, de bijzalen, de toren, het kerkplein en de voormalige kosterswoning.

De Pelgrimkerk met bijgebouwen in 1965. Bij de verbouwing van 1991 werden de vorm en de uitstraling van de bijgebouwen iets veranderd.

De kerkzaal en de toren blijven in de toekomstplannen zonder meer ongewijzigd. Het kerkplein wil men echter wat groter maken, zodat het meer een echt ontmoetingsplein kan zijn. De overige bebouwing zal (deels) worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, waarbij er wel een verbinding blijft bestaan tussen de bestaande en de nieuwe bebouwing.

In de vierde  Bouwbrief (juli 2023) wordt de voortgang van de plannen uitvoerig geschetst. De te realiseren nieuwbouw zal bestaan uit drie onderdelen; 1. Een kloostergemeenschap bestaande uit achttien (on-)zelfstandige appartementen; 2. Een gezondheidscentrum; 3. Een gemeenschapscentrum met horecafunctie. Daarnaast is een aanpassing van het bestaande kerkgebouw voorzien waarbij het wordt aangepast aan de eisen van deze tijd, onder meer op het gebied van duurzaamheid en gebruiksinzet.

Een weergave van de verbouwplannen (ill.: ‘Bouwbrief Pelgrimkerk’ nr. 4).

“Het kloppend hart van de nieuwbouw wordt echter de kloostergemeenschap. Dit zal een woon- en leefgemeenschap worden met een duidelijke christelijke identiteit. Wonen wordt gekoppeld aan de functie van ‘kerk in de wijk’: samenleven vanuit een christelijke levensvisie en dienstbaar zijn aan de woonwijk waar de Pelgrimkerk zich in bevindt. Door deze gemeenschap wordt ook een gewenste verjonging gerealiseerd en komt er extra capaciteit om een zogenaamde ‘Pioniersplek’ [van de PKN]  te ondersteunen”.

Dit concept sluit aan bij het Kerkenproject Buurtbakens van de burgerlijke gemeente Haarlem, waarbij onderzocht wordt hoe kerken en maatschappelijke organisaties van meer betekenis kunnen zijn voor de wijk. Aan dit project doen meerdere Haarlemse kerken mee, en de start ervan vond enige tijd geleden plaats in de Pelgrimkerk.

Binnenkort worden aannemers benaderd om een zo concreet mogelijk voorstel samen te stellen ter bespreking op de gemeentevergadering van de Pelgrimkerk. “Dan moeten we met elkaar beslissen of alle mooie plannen haalbaar én betaalbaar zijn en of we de volgende stap in geloof durven te zetten”.