Renovatie orgel geref. kerk Arnemuiden

Enkele dagen geleden is begonnen met de renovatie van het Van Leeuwen-orgel van de gereformeerde kerk Eben Haëzer aan de Kerklaan in het Zeeuwse Arnemuiden.

De gereformeerde Eben Haëzerkerk te Arnemuiden, hier gezien vanaf de Mansfeldstraat. De kerk werd in 1967 in gebruik genomen.

Samen met de orgelbouwer hebben gemeenteleden de kast met een kleine duizend orgelpijpen leeggehaald. De meest kwetsbare onderdelen van het orgel werden door de orgelbouwer meegenomen om in de komende maanden te worden nagezien en eventueel te worden gerepareerd.

Het begin van de renovatie van het orgel. Dit instrument stond aanvankelijk sinds 1962 in de oude kerk aan de Lionstraat  en werd in 1967 naar de tegenwoordige kerk overgebracht (foto: Henk Huigen).

De orgelkast zelf zal door gemeenteleden worden opgeknapt; deze wordt helemaal opnieuw in de was gezet, wat enige tijd overlast zal geven. Zo zijn de stoelen onder het orgel verwijderd om werkruimte vrij te maken.

De pijpen zijn verdwenen…. (foto: Nieuwsbrief ‘Kerkklok’, Gereformeerde Kerk Arnemuiden).

Het mechanische sleepladen-orgel werd gebouwd door Willem van Leeuwen in 1961/2. Begin 2014 restaureerde René Nijsse het orgel en wijzigde hij de dispositie.

Het oude orgel in de oude kerk.

De oude gereformeerde kerk aan de Lionstraat.

In de vorige kerk aan de Lionstraat, die in 1903 in gebruik genomen werd, en die het eerste kerkje uit 1888 aan de Molenweg 4 verving, stond aanvankelijk een eenvoudig orgel. In 1946 leverde de firma Johann Reil echter een nieuw instrument. Dat orgel was uitgerust met mechanische sleepladen, maar de registers werden bediend via een pneumatische verbinding. Enkele jaren later werd een en ander vervangen door mechanische registertrekkers.

Het in 1946 geleverde Reil-orgel in de oude kerk.

Na de watersnoodramp van 1953 zijn plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw orgel. Dankzij een donatie van het Rampenfonds kon dat instrument uiteindelijk in 1962 (in de oude kerk) gerealiseerd worden. Het oude Reil-orgel werd gesloopt. Het nieuwe instrument  werd in 1967 overgebracht naar de nieuwe (tegenwoordige) kerk aan de Kerklaan, waar het nu dus gerenoveerd wordt.