Adventkerk Bunschoten tijdelijk dicht?

De kerk worstelt met grote tekorten; men denkt aan een tijdelijke sluiting in de wintermaanden.  

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg (PKN) is zeer bezorgd over de financiële toestand van de kerk.

De gereformeerde ‘Adventkerk’ aan de Heemstedesingel te Bunschoten-Spakenburg.

Op zondag 3 september 2023 werd een en ander aan het eind van de dienst bekendgemaakt, zowel in de Adventkerk als in de Zuiderkerk. Het College van Kerkrentmeesters is de afgelopen zomer druk bezig geweest om de tekorten op een rij te zetten. Daaruit bleek dat er ‘door allerlei omstandigheden’ een tekort is van zo’n fl. 135.000. Het duurt nog slechts enkele maanden voordat het punt bereikt is dat er onvoldoende financiën voorhanden zijn om bijvoorbeeld salarissen te kunnen betalen.

Ds. G. Doorn deelde het bericht van de kerkenraad op zondag 3 september 2023 mee in de ‘Adventkerk’.

Natuurlijk zijn er oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van de tekorten. Maar prioriteit heeft voorlopig het vinden van een oplossing voor de problemen. Een van de meest vergaande voorstellen is de tijdelijke sluiting van de Adventkerk voor een periode van vijf of zes maanden gedurende de winterperiode. De kerkenraad spreekt echter de hoop uit dat het zover niet hoeft te komen. Hij roept de gemeenteleden op de problemen in het gebed te gedenken, mee te denken en ook financieel bij te dragen om de moeilijkheden te boven te komen.

De gereformeerde ‘Zuiderkerk’ te Bunschoten-Spakenburg.

Het is daarom ook niet vreemd dat de gemeenteleden in het eerstvolgende nummer van het kerkblad nader zullen worden geïnformeerd, waarin ook verzocht zal worden de vrijwillige kerkelijke bijdragen te verhogen.

De gemeenteleden zullen trouwens ook persoonlijk door middel van een brief benaderd worden. De wijkraden zijn maandag 4 september bij elkaar geweest om de toestand verder te bespreken. Op 18 september wordt een speciale gemeentevergadering in de Adventkerk gehouden waarin men vragen kan stellen over de zaak en men nader geïnformeerd wordt.