‘Noorderkerkgemeenschap’ Ede hield eerste dienst

“Veel positieve en opgetogen reacties, erg hoopvol voor het vervolg”.

Zoals we al eerder meldden werd op zondag 3 september 2023 de eerste dienst in de (voormalig gereformeerde) Noorderkerk te Ede, gehouden onder verantwoordelijkheid van de ‘Noorderkerk gemeenschap’, zoals de gemeente zich nu noemt. Intussen ontvingen we nadere informatie van de Noorderkerk gemeenschap.

De liturgie van de ‘eerste dienst’ van de ‘Noorderkerk gemeenschap’ te Ede.

In deze eerste dienst van de tot de PKN behorende Noorder kerkgemeenschap te Ede was ds. Erik de Waard uit Doorwerth ‘de inspirerende voorganger’. In de afgelopen tijd was hij regelmatig gastpredikant in de Noorderkerk, ‘en hij is zeer enthousiast over ons initiatief om een doorstart in de Noorderkerk te realiseren’, zo deelde de initiatiefgroep Noord Gaat Voort aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee. Het thema van de dienst was Genesis 28, ‘Een engel gaat met je mee’. Organist was Gert Winkelhorst en gitaar/zang werd verzorgd door Fenno Bolks.

Het voor deze eerste dienst van de Noorderkerk gemeenschap samengestelde liturgieboekje – waarnaar we u voor het verdere verloop van de dienst verwijzen – meldt duidelijk de relatie van de tekst tot deze eerste dienst: “Op de vlucht voor Esau, de broer die hij bedrogen heeft, komt Jakob aan op een plek waar hij gaat slapen. Vanuit de chaos pakt hij stenen om een bed te maken, orde te scheppen. Hij krijgt een droom over engelen die heen en weer gaan over een ladder die tot in de hemel reikt. Dan gebeurt het wonder: die plaats van onrust blijkt een plek waar God aanwezig is. En hij wist het niet”.

Voorafgaand aan de viering werd gezamenlijk koffie gedronken ‘in een blije en warme sfeer’. Bij het begin van de dienst werden achtereenvolgens de bijbel, de paaskaars, de collectezakken en de bloemen binnengebracht. “We zitten in een nieuwe ruimte; zo voelt het. Een doorstart. Tevens een nieuw begin. Er is lang naar uitgekeken, er is veel aan vooraf gegaan. Veel vergaderen, overleg, pijn, verstoorde relaties, ook pogingen om escalatie te voorkomen. En hier zitten we. Enige trots is zeker op zijn plaats”, zo meldt de initiatiefgroep Noord Gaat Voort.

Het interieur van de Noorderkerk te Ede.

De inleiding bij en de uitleg van de tekst door de predikant handelde over de tekst uit Genesis 28.

“Na de dienst werd gezamenlijk genoten van een kop koffie of thee met wat lekkers. Er waren veel positieve en opgetogen reacties onder de mensen, erg hoopvol voor het vervolg van Noord Gaat Voort in de komende periode. De mensen zien nadrukkelijk naar elkaar om en bemoedigen elkaar zeer om de komende maanden voort te gaan. We zijn dankbaar dat we in de vertrouwde Noorderkerk de vieringen kunnen houden. Daarbij is de relatie met de Edesche Concertzaal, die klassieke concerten organiseert in de kerkzaal, erg goed. We kijken naar mogelijkheden om in de komende tijd samen te werken, en elkaar daardoor te versterken”, aldus de woordvoerders van Noord Gaat Voort aan de redactie van GereformeerdeKerken.info