“Inspirerende ’eerste’ dienst” Noorderkerk Ede

“Sfeer en opkomst als vanouds”.

Na de buitengebruikstelling van de Noorderkerk te Ede op 2 juli  2023 door de Protestantse Gemeente Ede, werd op zondag 3 september 2023 de eerste dienst gehouden op instigatie van de initiatiefgroep ‘Noord Gaat Voort’.

De Noorderkerk te Ede en de voormalige kosterswoning.

Toen de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ede besloot de Noorderkerk aan de Amsterdamseweg aan de eredienst te onttrekken, kwam daarop veel kritiek van gemeenteleden die het met de sluiting van de kerk oneens waren. Er kwam een initiatiefgroep ‘Noord Gaat Voort’, die een doorstart wilde van de diensten in de Noorderkerk. Onderzoek leerde dat steun en draagkracht daarvoor voldoende waren.

Op zondag 3 september werd deze ‘eerste dienst’ gehouden. Omdat de kerkdienst door technische omstandigheden nog niet kon worden opgenomen en uitgezonden, zal in de loop van de week op deze website een verslag van de dienst worden gepubliceerd.

Interieur van de Noorderkerk (foto: Henny Jansen).

Namens de initiatiefgroep Noord Gaat Voort werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat het “een geslaagde, bemoedigende en inspirerende ‘eerste’ dienst in onze Noorderkerk” is geweest. “De sfeer en de opkomst waren als vanouds”. Men is van plan de diensten ook vanaf januari 2024 voort te zetten, als daaraan althans bij de voortduur behoefte blijkt te zijn.