De Geref. ‘Schuurkerk’ te Krabbendam is dicht…

“Voor de nog weinige kerkgangers zal het een gemis zijn”.

Op zondag 10 september 2023 werd in de Schuurkerk van de Gereformeerde Kerk in het Noord-Hollandse Krabbendam de laatste dienst gehouden. Aan het eind van de dienst werden de liturgische voorwerpen de kerk uitgedragen.

De gereformeerde ‘Schuurkerk’ te Krabbendam.

* In de bijzondere historische Schuurkerk aan het Krabbendamse Kerkpad is geen opnameapparatuur aanwezig, zodat we de dienst helaas niet live konden volgen.

In 1845 werd voor het houden van kerkdiensten voor de in september 1842 geïnstitueerde Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis aan het tegenwoordige Kerkpad te Krabbendam een huis met schuur aangekocht dat, na een verbouwing en na te zijn  voorzien van gotische ramen, dienst ging doen als gereformeerd kerkgebouw. In 1852 voegde deze ‘Kruisgemeente’ van Krabbendam zich bij de hoofdstroom van de Afscheiding van 1834, de Christelijke Afgescheidene Kerk, en kwam zo uiteindelijk in 1892 bij De Gereformeerde Kerken in Nederland, toen Afgescheidenen en Dolerenden zich verenigden.

Het interieur van de ‘Schuurkerk’ te Krabbendam (foto: NH-Media, Kelly Blok).

Hoewel de meeste kerkgangers inmiddels al jaren geleden Krabbendam hebben verlaten, werd de reguliere zondagse dienst tot op heden door sommigen nog trouw gevolgd. Elke zondagochtend kwamen er gemiddeld nog zo’n twaalf tot vijftien kerkgangers, die geboren zijn in Krabbendam. De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers op zondag was ongeveer 78 jaar. Vandaar dat de overgebleven kerkenraadsleden – zelf ook niet meer de jongsten – het initiatief namen de kerk op te heffen. De anderen gingen er mee akkoord, en zo werd op 10 september 2023  de Schuurkerk na de dienst als kerkgebouw buiten gebruik gesteld.

Het orgel van de ‘Schuurkerk’ te Krabbendam dateert van 1770 (foto: NH-Media, Kelly Blok).

De laatste dienst was voor de weinige trouwe kerkgangers een beladen aangelegenheid. “In het vervolg zitten de kerkdeuren op zondag op slot. Ook op zondagmorgen na de dienst koffiedrinken en samen bijpraten behoort dan tot het verleden. Dat zal voor hen een gemis zijn”, verklaarde een van de kerkenraadsleden. Het besluit om de kerk te sluiten werd overigens al twee jaar geleden genomen, omdat er geen opvolging te vinden was voor de kerkenraadsleden. Er was al jaren geen jeugd meer.

Wel hadden belangstellenden op zaterdagmiddag 9 september vanaf 2 uur nog eenmaal de gelegenheid het kerkje te bekijken. Men kon herinneringen ophalen en nog een laatste keer luisteren naar het bijzondere orgel uit 1770. De kerkenraad hoopte ‘niet alleen op een droevige, maar ook een warme en gezellige middag’, zei een van de kerkenraadsleden.

De paaskaars van de ‘Schuurkerk’.

Dat wil echter niet zeggen dat de Schuurkerk niet meer gebruikt zal worden. Behalve dat eventueel van de voormalige kerk gebruik kan worden gemaakt bij het houden van begrafenisdiensten, blijft het gebouw van belang voor de plaatselijke bevolking, omdat dankzij de Stichting ‘Krabbendammer Erfgoed’ er evenementen georganiseerd worden.