“De moeder trekt bij de dochter in…”

Laatste dienst in de ‘Tsjongertsjerke’ te Mildam.

Op 10 september 2023 werd onder leiding van ds. Dingena Hasper in de protestantse (voormalig gereformeerde) Tsjongertsjerke aan de Schoterlandseweg te Mildam, (bij Heerenveen), de laatste eredienst gehouden.

De Tsjongertsjerke te Mildam.

Daarmee kwam een einde aan een lange geschiedenis. De kerk werd gebouwd in 1857 en de eerste steen werd gelegd door ds. W. Groeneveld (1820-1892), van 1856 tot 1859 predikant van deze Christelijke Afgescheidene Gemeente.

De eerste steen; een historisch document…

De gemeente was op 27 februari 1836 geïnstitueerd en behoorde tot januari 1839 tot de Afgescheiden Gemeente te Wolvega, waar de Mildammers ook kerkten. Maar vanaf 1850 tot de bouw van de kerk in 1857 kwam men samen in een particuliere woning in Mildam. Deze kerk, inmiddels Tsjongertsjerke geheten en eigendom van de Protestantse Gemeente Katlijk/Mildam, wordt nu echter gesloten.

De liturgische voorwerpen worden de kerk uitgedragen.

De laatste jaren was het stil geworden op de zondagochtend, soms waren er minder dan twintig mensen. Maar op deze zondagmiddag zat de kerk vol! Veel mensen die nog één keer een dienst wilden meemaken in dit gebouw, dat zoveel betekent voor veel mensen. Drie oud-voorgangers waren er bij: ds. L. Bosgra, die in de jaren ’80 hier als jonge dominee kwam, pastor Sietze de Jong en ds. Eize van der Sluis. Ook kwamen er broeders en zusters uit Oude- en Nieuwehorne, met wie de Protestantse Gemeente Katlijk/Mildam gaat fuseren. Lang geleden, op 27 december 1905, werd vanuit Mildam een dochtergemeente gesticht in Oudehorne. En nu gaat de moeder bij de dochter inwonen…

Buiten de kerk…

De dierbare liturgische voorwerpen werden na de laatste dienst naar buiten gebracht, de laatste dopeling van Mildam droeg de doopschaal. Volgende week worden ze naar binnen gedragen in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Oudehorne (daarvan zal deze website verslag doen). Een nieuwe start in de pas verbouwde kerk, die voor sommigen nog moeilijk is, maar waar intussen door velen naar uitgekeken wordt. “Als de Heer een deur sluit, opent Hij ergens anders een andere”.

(Met hartelijke dank aan ds. Dingena Hasper.)