Boek over wijkgemeente Kerk aan de Linge Leerdam

Op zondag 17 september 2023 werd in Leerdam een boek over de geschiedenis van de wijkgemeente Kerk aan de Linge aangeboden aan de kerkenraad.

De auteur van het boek, de heer Albert Santing (l.), overhandigt het boek aan de voorzitter van het moderamen, de heer Rob Kleijwegt (foto: Henk Looij).

De wijkgemeente Kerk aan de Linge van de Protestantse Gemeente te Leerdam kerkt in de protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Westwal.

De schrijver van het boek, de heer Albert Santing, was in de jaren 2017/2018 van plan een boek te schrijven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de gereformeerde Bethelkerk (in 2019), maar door omstandigheden kon dat niet doorgaan. Hij besloot toen zijn verhaal over de Bethelkerk in te bedden in een breder geheel, namelijk binnen de geschiedenis van de Wijkgemeente Kerk aan de Linge te Leerdam. Dat boek handelt dus over het ontstaan van die wijkgemeente en het verhaal daarna, met ook een uitvoerig verhaal over (de bouw van) de Bethelkerk.

* A.s. woensdag 20 september publiceren we op deze website een uitgebreide boekbespreking over dit interessante en ruim geïllustreerde werk, dat als titel meekreeg: Kerk in de Glasstad. De geschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van wijkgemeente Kerk aan de Linge van de Protestantse Gemeente Leerdam.