Stoelen snel weg uit ‘De Fontein’ Dokkum

De stoelen uit de pas gesloten protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein te Dokkum worden vandaag, dinsdag 19 september 2023, met spoed overgebracht naar de protestantse Grote Kerk aldaar.

Alle stoelen moeten snel uit ‘De Fontein’ naar de ‘Grote Kerk’…

In overleg met de binnenhuisarchitect was besloten de stoelen van de Grote Kerk te vervangen door de stoelen van De Fontein. In opdracht van de brandweer moest men dit besluit zo snel mogelijk na de afscheidsdienst uitvoeren. De stoelen van de Grote Kerk worden tijdelijk in De Fontein opgeslagen.

De brandweer had al eerder opdracht gegeven te zorgen dat uiterlijk in week 35 (we leven nu in week 38) te zorgen voor ‘geschakelde of aan de vloer bevestigde stoelen’ in de Grote Kerk. Dat is een voorschrift bij het gebruik van een ruimte met meer dan honderd stoelen. Waarom het College van Kerkrentmeesters niet op de hoogte was van de controle en van de melding van de brandweer is niet te achterhalen. Deze week, week 38, komt men controleren of een en ander in orde gemaakt is. Zo niet, dan loopt men het risico dat de Grote Kerk wordt gesloten totdat aan de regels voldaan is. Vandaar dat het op dinsdag 19 september een drukte van belang is rond De Fontein…