“Zes jaar na de fusie echt één gemeente geworden”

De ingrijpend vernieuwde kerk van Opende-Kornhorn opnieuw in gebruik genomen.

Het ingrijpend vernieuwde kerkgebouw van de ongeveer driehonderd leden tellende Gereformeerde Kerk (PKN) Opende-Kornhorn aan de Provincialeweg in Opende (Gr.) werd zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 opnieuw in gebruik genomen.

Wachtend op de opening van de kerkzaal…

De Gereformeerde Kerken te Opende en Kornhorn besloten in 2017 samen te gaan. Het kerkgebouw in Opende bleef in gebruik en dat in Kornhorn werd verkocht. De opbrengst daarvan droeg voor 2/3 bij aan de renovatie van de kerk in Opende. Voor 1/3 deel van de opbrengst werd een kerkelijk werker aangetrokken: Gerdine Yousef-Visser. Zij had de leiding bij de maandelijkse Let’s Connect-dienst die op zondag 1 oktober 2023 gehouden werd, ditmaal  ook om te vieren dat de gerenoveerde kerk opnieuw in gebruik genomen werd. De gemeentepredikant is ds. J.B. Hoornenborg, die in september 2024 met emeritaat gaat. Medewerking werd onder meer verleend door twee muziekkorpsen, die voor deze gelegenheid samengevoegd waren en de gemeentezang begeleidden. In de kerkzaal was een ‘geschiedenishoekje’ ingericht.

Een lintje doorgeknipt.

Het lintje wordt doorgeknipt.

Kerkenraadsvoorzitter De Groot heette op zondag 1 oktober iedereen van harte welkom, nadat de kerkzaal door één van de jongste en één van de oudste gemeenteleden geopend werd door, zoals het hoort, een lintje door te knippen. Daarna stroomden de kerkgangers binnen, zodat de kerk tot de nok toe vol zat, ook met behoorlijk veel kinderen en oudere jeugd. De paaskaars werd binnengedragen en op de bestemde plaats neergezet.

De heer De Groot sprak in het welkomstwoord zijn grote waardering uit voor de uit zes personen bestaande enthousiaste bouwploeg die de noeste vrijwilligersarbeid van ongeveer zeventig gemeenteleden coördineerde. Nadat men in januari 2023 met de vernieuwing van de naast de kerk gelegen vergaderruimte Pro Deo was begonnen, werd het renovatiewerk vanaf maart 2023 in de kerkzaal voortgezet. Daartoe werd deze volledig ‘leeg getrokken’ en geheel opnieuw opgebouwd en ingericht. Onherkenbaar vernieuwd. De kerkdiensten werden zo lang in Pro Deo gehouden.

De inrichting.

Tijdens de bouwquiz…

Wat de inrichting betreft valt het nieuwe orgel op, dat bij een muziekhuis in Leens (Gr.) vandaan komt en dat het oude instrument vervangt. Een ‘echte preekstoel’ is in de kerk niet te vinden. ‘Die schept afstand tussen de voorganger en de gemeenteleden, wat we niet willen’. Door een tijdens de dienst gehouden ‘bouwquiz’ kwam men te weten dat de kerkzaal momenteel iets kleiner is dan voor de renovatie. De afmetingen zijn momenteel tien bij twintig meter (‘en te klein’, werd er meteen aan toegevoegd). De kerkzaal wordt verwarmd door heatscreans aan het plafond en de liederen en overige mededelingen worden in het vervolg geprojecteerd op een 86-inch scherm. Opvallend is het vijf meter hoge van achteren verlichte eikenhouten kruis aan een van de wanden in de kerkzaal. De vloer is gemaakt van ‘beton met een kleurtje’.

De volle kerk met het muziekkorps.

Een van de activiteiten tijdens de dienst was een interview van een jeugdig gemeentelid met de predikant en met een lid van de bouwcommissie. Beiden waren blij dat de prachtige glas-in-loodramen in de kerk behouden bleven. De kerkenraad hoopt ‘een laagdrempelig kerkgebouw te hebben verkregen, en dat we ook naar buiten mogen treden met behoud van de christelijke waarden, want daar staan we voor’.

“Zes jaar na de fusie in 2017 zijn we eindelijk echt één gemeente geworden, die samen opnieuw begint in dit nieuwe kerkgebouw”, aldus de predikant.