‘Kleine Luydenlezing’ bij ‘ErfgoedCentrum Kuyper’

Op 30 oktober 2023 gaat de Stichting ErfgoedCentrum Abraham Kuyper Maassluis van start met haar eerste openbare bijeenkomst.

Het standbeeld van dr. A. Kuyper in het centrum van zijn geboorteplaats Maassluis werd op 5 november 2008 onthuld door de toenmalige minister-president J.P. Balkenende.

In het Gemeentelandshuis aan de Hoogstraat 11 wordt die dag namelijk (van kwart voor acht tot kwart voor tien ’s avonds) de zgn. Kleine Luydenlezing gehouden door minister Hugo de Jonge.

Het erfgoed van dr. Abraham Kuyper (1837-1920) is veelomvattend en klinkt door tot op de dag van vandaag in de Nederlandse samenleving. Kuyper is befaamd als degene die de maatschappelijke emancipatie van de gereformeerde ‘kleine luyden’ stimuleerde, was oprichter van de Vrije Universiteit, het politieke dagblad De Standaard, het kerkelijk weekblad De Heraut, De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Anti Revolutionaire Partij (ARP), de eerste politieke partij van Nederland, die later opging in het CDA. Na de lezing door minister De Jonge is er nog een forumdiscussie met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen.

Het ErfgoedCentrum Abraham Kuyper Maassluis.

Het Gemeentelandshuis in de Hoogstraat 11 te Maassluis, waar de ‘Stichting Erfgoed Abraham Kuyper Maassluis’ gevestigd wordt.

Het ErfgoedCentrum Abraham Kuyper Maassluis is vanaf 1 januari 2024 gevestigd in het Gemeentelandshuis in de Hoogstraat nr. 11 in het centrum van Maassluis (de geboortestad van Kuyper) en gaat fungeren als debat- en inspiratiecentrum over thema’s als democratie, religie, maatschappij en samenleving, sociale gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, waarden en normen, onderwijs, wetenschap, politiek en media. Tevens wordt in het gebouw een onderzoekscentrum en de Kuyperbibliotheek gevestigd.

Het bijwonen van de Kleine Luydenlezing op 30 oktober is zonder kosten. Wel staat een collectebus klaar voor giften om de kosten van de avond te dekken. Aanmelden is verplicht en kan via: activiteiten@abrahamkuyper.nu

(Met dank aan de heer P.F. Dillingh te Dordrecht)