Erfgoedcentrum Kuyper in Maassluis

Op maandagavond 28 augustus 2023 werden in de Groote Kerk van Maassluis de statuten ondertekend van de Stichting Erfgoedcentrum Abraham Kuyper Maassluis, waarmee deze stichting een feit was.

Dr. A. Kuyper als minister-president (1901-1905).

Het doel van de Stichting is de aandacht voor het gedachtegoed van dr. Abraham Kuyper (1837-1920), en het belang ervan voor de hedendaagse samenleving, levend te houden.

Zoals onze lezers ongetwijfeld weten was de in Maassluis geboortige Abraham Kuyper onder meer theoloog, predikant, wetenschapsman, politicus, uitgever en schrijver van talloze boeken en brochures, en in 1886 en daarna de leider van de Doleantie, de tweede orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk. In 1879 was hij de oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de eerste Nederlandse politieke partij, die later samen met de Christelijk- Historsche Unie (CHU) en de Katholieke Volks Partij (KVP) opging in het Christen Democratisch Appel (CDA). Ook was hij van 1901 tot 1905 minister-president en minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt ook de klokkenist der kleine luyden genoemd, omdat hij zich zeer inzette voor de emancipatie van het gereformeerde volksdeel en voor de gelijkberechtiging van het openbaar en het bijzonder onderwijs. Ook was hij oprichter van de Vrije Universiteit en hoofdredacteur van het politieke dagblad De Standaard en van het kerkelijk weekblad De Heraut.

Het standbeeld van dr. A. Kuyper in het centrum van Maassluis werd op 5 november 2008 onthuld door de toenmalige minister-president J.P. Balkenende (foto: Standbeelden VanderKrogt.net).

De voorzitter van de Stichting Erfgoed is Gerda Verburg, die van 2006 tot 2010 minister van Landbouw was in het kabinet Balkenende VI. “Dit erfgoedcentrum is tot stand gekomen na de herdenking van de honderdste sterfdag van Kuyper in 2020 in de Groote Kerk. Een aantal initiatiefnemers heeft toen, samen met gemeente Maassluis, uitgezocht op welke manier meer aandacht kan worden besteed aan het brede erfgoed van Kuyper. Er is natuurlijk veel over hem te vinden, maar ook hier in Maassluis willen we gepaste aandacht schenken aan deze grote staatsman die velen nationaal en internationaal heeft ge├»nspireerd met zijn visie”, aldus mevr. Verburg.