Fusie Gereformeerd en hervormd Nieuwleusen

Gereformeerde Ontmoetingskerk blijft gewoon dienst doen.

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Overijsselse Nieuwleusen gaan op 1 januari 2024 samen in de Protestantse Gemeente te Nieuwleusen.

De gereformeerde kerk zoals deze er tegenwoordig uit ziet.

Na een lange tijd van voorbereidingen vergaderden beide kerkenraden in de zomer gezamenlijk en afzonderlijk over dit samengaan. Beide kerkenraden stemden unaniem in met de voorgenomen fusie. Na jaren van intensief samenwerken kan nu ook de formele stap naar één gemeente worden gezet. De kerkenraden organiseerden vervolgens gemeenteavonden om met elkaar van gedachten te wisselen over alle plannen. De leden van beide kerken tonen zich in overgrote meerderheid voorstander van het samengaan.

Kerkgebouwen.

Het dalende kerkbezoek, mede door de coronapandemie, het benodigde onderhoud van de kerken en de teruglopende inkomsten maken het nodig dat één van de beide hervormde kerkgebouwen moet sluiten. De Hervormde Gemeente heeft hierover al een aantal informatie- en inspraakavonden achter de rug, en organiseert hierover binnenkort nog een derde gemeenteavond over het sluiten van of de Maranathakerk of van de Grote Kerk.

Namens de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat de gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Burgemeester Backxlaan gewoon dienst blijft doen.