75 jaar evangelisatiewerk in “De Schakel” Drachten

In november 2023 bestaat het van oorsprong gereformeerde evangelisatiewerk vanuit het gebouw De Schakel aan de Klokhuislaan in Drachten 75 jaar. Hier wil de Werkgroep De Schakel uiteraard aandacht aan besteden.

De ‘Noordoostkerk’ te Drachten werd in 1977 buiten gebruik gesteld omdat daar vlakbij een nieuwe gereformeerde kerk in gebruik genomen werd. Meteen werd het evangelisatiewerk van ‘De Schakel’ in dit gebouw voortgezet. Dat duurde tot 1994, toen er een stenen evangelisatiekerkje voor in de plaats kwam.

Ter gelegenheid van de feestelijkheden zal in het evangelisatiegebouw De Schakel op zaterdag 11 november 2023 een open middag gehouden worden van 15.00 uur tot 18.00 uur. Daarna wordt de middag afgesloten met een maaltijd, waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven.

Dankdienst.

Op zondag 12 november is in De Schakel om half acht ‘s avonds een dankdienst. De voorganger in de dienst is Jan den Admirant uit Hoogeveen. Medewerking wordt verleend door het Schakelkoor ‘Wat ús bynt’ (‘Wat ons bindt’). Om ook anderen mee te laten delen met dit jubileum zal de opbrengst van de collecte in deze dienst worden doorgegeven aan de ‘Imena Foundation’. De Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika. Ze probeert hiermee een steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de zogeheten ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’.

De Schakel.

De Schakel. Dit gebouw verving de houten Noordoostkerk in 1994  (foto: Reliwiki).

Toen in 1977 de tijdelijke houten noodkerk aan de Drachtster Klokhuislaan (verkregen van de landelijke befaamde gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw) buiten gebruik gesteld werd, besloot men het sinds 1948 gehouden evangelisatiewerk onder de naam De Schakel in dat houten gebouw voort te zetten, waar ook evangelisatiediensten gehouden werden. Het houten noodgebouw werd ter geIegenheid daarvan omgedoopt tot ’De Schakel’.

In 1994 werd het houten gebouwtje vervangen door een stenen opvolger, eveneens De Schakel genaamd. De doelstelling van het gebouw bleef dezelfde als voorheen: het namens de Gereformeerde Kerk te Drachten uitvoeren van evangelisatiewerk en het houden van evangelisatiediensten. ‘De Schakel’ wordt door de Protestantse Gemeente te Drachten nog steeds als zodanig gebruikt. Sterker nog: zij viert in november 2023 dus haar vijfenzeventigjarig bestaan!