Kosterszoon vertelt over Sliedrechtse geref. kerk

“Uit het oude sigarenkistje”.

De heer Arie van Tiggelen te Sliedrecht beschreef een groot aantal herinneringen aan wat hij als kosterszoontje in zijn jeugd meemaakte binnen de muren van de gereformeerde kerk aan de Middeldiepstraat te Sliedrecht, en aan de gereformeerde school.

Het boekje van Arie van Tiggelen.

Deel 1 verscheen een paar dagen geleden met 26 korte verhalen die ‘echt gebeurd’, en stuk voor stuk redelijk humoristisch zijn. Ze werden eerder gepubliceerd in het Sliedrechts kerkblad ‘Ik Geloof’ en de tweede druk met nog meer verhalen verschijnt misschien volgend jaar. Verwacht geen ‘gereformeerde kerkgeschiedenis van Sliedrecht’; hoewel het er toch wel een beetje mee te maken heeft…

Want het gaat bijvoorbeeld onder meer over predikanten die aan Sliedrechts Gereformeerde Kerk verbonden waren, zoals dominee M. Grashoff (1926-2017), die op een zondag geen water op de kansel aantrof en de koster daarover na de dienst aansprak. Gewoon vergeten! Dat zou koster Van Tiggelen niet nóg eens overkomen! De volgende preekbeurt stond er inderdaad een goed gevuld glas op de preekstoel. Maar toen de dominee een slokje wilde nemen, zette hij het glas meteen weer terug. Hij rook alcohol! ‘Zo stond de predikant voor de tweede keer droog’, al haalde hij de schade na afloop van de dienst in de consistorie wel even in…

Toen de jonge Arie met zijn vriendjes tijdens een vrije middag in de kerk speelden, kwamen ze ook terecht in de ruimte onder de preekstoel, die toen nog een ronde vorm had, ‘een kansel met een buik’. Daar stond de geluidsinstallatie die na het vertrek van ds. R. Oosterhoff (1899-1983) moest worden aangelegd omdat sommige predikanten na hem zonder die moderne techniek moeilijk gevolgd konden worden. Voor slechthorenden kwam er de kerktelefoon, waardoor zij in ieder geval alles duidelijk konden horen.

De Voorhof (achter de kerk) wordt gerenoveerd (foto: Reliwiki, Anton van Daal).

Ook vertelt Van Tiggelen onder meer over organist Kalis die tijdens de preek soms genoeglijk achter het orgel zat te roken, duidelijk waarneembaar door de rookkringels die zich boven het gordijntje verhieven. En over zijn gewoonte om tijdens de preek op zijn elf-en-dertigst op straat een ommetje te maken. Maar hij was altijd op tijd terug!

Weliswaar geen Sliedrechtse kerkgeschiedenis, dit boekje met nog veel meer verhalen ‘uit het oude sigarenkistje’, maar toch eigenlijk ook weer wél. In ieder geval leuk om te lezen.

Het stevig ingenaaide boekje is gedrukt op mooi glad en dik papier, en is rijkelijk geïllustreerd, zowel met duidelijke zwart-wit- als kleurenfoto’s. De hele opbrengst van het boekje komt ten goede aan de renovatie van De Voorhof, de zalen die zich achter de kerkzaal bevinden. Dat alleen al is reden genoeg om hier aandacht aan het boekje te besteden.

  • Arie van Tiggelen, Uit het oude sigarenkistje. In eigen beheer. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door donaties van bedrijven en particulieren; geïllustreerd. Sliedrecht, 2023, 92 pagina’s. Prijs € 12,50 (excl. verzendkosten). Het boekje kan besteld worden bij: a.tiggelen22@upcmail.nl