Onderzoek naar kerk “De Hoekstien” in Britsum

“Als ‘De Hoekstien’ gaat sluiten, dan is de verwachting binnen vijf jaar”.

De protestantse, voormalig gereformeerde kerk De Hoekstien aan het Stêdpaed in het Friese Britsum wordt op termijn mogelijk gesloten, al worden ook andere mogelijkheden voor het kerkgebouw onderzocht.

‘De Hoekstien’ te Britsum.

Dit werd namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Britsum-Koarnjum-Jelsum aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld. Ook werd meegedeeld dat men ‘volop bezig is met een onderzoek’ naar de mogelijkheden voor De Hoekstien, maar dat er nog geen besluiten genomen zijn ‘en dat dat voorlopig ook niet gaat gebeuren’. Mocht het tot sluiting van De Hoekstien komen, ‘dan is de verwachting dat dit binnen vijf jaar zal plaatsvinden’, zo werd ons meegedeeld.

De reden van het onderzoek is dat het kerkgebouw inmiddels te groot geworden is voor de krimpende en vergrijzende gemeente, terwijl de vergaderruimten van de kerk ook niet veel meer gebruikt worden. Daar komt bij dat de protestantse gemeente ook de beschikking heeft over drie andere kerkgebouwen, die echter geen eigendom meer zijn, maar jaren geleden al overgedragen werden aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken; het zijn de voormalige hervormde Johannestsjerke in Britsum, de Nicolaastsjerke in Koarnjum en de Genovevatsjerke in Jelsum.

De sluiting van De Hoekstien is afhankelijk van de vraag “of wij onze kerkelijke bijeenkomsten (’s zondags maar ook doordeweeks) goed kunnen onderbrengen in de drie historische kerken en eventueel in de dorpshuizen. (…) Het definitieve besluit zal vermoedelijk in 2025 genomen worden”.

Momenteel wordt De Hoekstien in Britsum – eigendom van de protestantse gemeente – voor de kerkdiensten trouwens meer gebruikt dan de overige kerkgebouwen: ongeveer de helft van de diensten wordt in De Hoekstien gehouden, de overige in de andere kerken. Wekelijks komen in Britsum nog ongeveer vijftig gemeenteleden naar de kerk.

De gemeenteleden werden kort geleden van het onderzoek op de hoogte gesteld. “De reacties in de gemeente zijn berustend. Over het algemeen is er begrip, al roept het wel emoties op. De tijd lijkt rijp om dit besluit te gaan nemen”, aldus de mededelingen namens  de kerkenraad aan de redactie van GereformeerdeKerken.info.

Het ontstaan…

De voormalige Gereformeerde Kerk te Britsum werd als een late loot aan de boom van de Afscheiding van 1834 geïnstitueerd als Christelijke Afgescheidene Gemeente, namelijk op 31 augustus 1862. In 2015 telde de Gereformeerde Kerk in Britsum nog 320 leden, de hervormde gemeente iets meer dan de helft daarvan.