Kerk Luttelgeest wordt appartementencomplex

In 2024 worden in het vroegere – al in 1994 buiten gebruik gestelde – gereformeerde kerkgebouw aan de Lange Brink in Luttelgeest in de Noordoostpolder acht appartementen gebouwd. Ook worden aan weerszijden van de kerk twee woningen gebouwd, elk met vijf (slaap-) kamers op twee verdiepingen.

Klaar voor de verbouwing…

De plannen bestaan al sinds 2021, maar worden nu werkelijkheid. De pastorie naast de kerk verdwijnt, omdat deze bouwkundig gezien in slechte staat verkeert. De appartementen – één-, twee- en driekamerwoningen – worden gebouwd op de begane grond (met tuin), op de eerste verdieping (met balkon) en op de tweede en derde verdieping worden loggia’s gebouwd (balkons, binnen het schuine dakvlak aangebracht).

De bijzondere ramen in de voorgevel van de kerk blijven behouden, de vroegere hoofdingang wordt een kozijn en de losstaande toren wordt opgeknapt, inclusief de klok en de windvaan. Als de VVE er t.z.t. mee akkoord gaat, kan ook bepaald worden dat de klok wordt geluid.

Aanvankelijk bestonden plannen om de kerk te slopen, maar de gemeente Noordoostpolder wilde daar niet aan, omdat men de voormalige gereformeerde kerk wil behouden. De naam van het wooncomplex is ook al bekend: ‘Brink State’, naar de straat waar het gebouw staat (hoek Sportstraat/Lange Brink). De plannen moeten in het voorjaar van 2025 geheel gerealiseerd zijn.