Geref. Kerken Giessen-Rijswijk en Andel fuseren

Laatste dienst in kerk Giessen-Rijswijk in februari 2024.

De Gereformeerde Kerk in het Noord-Brabantse Giessen-Rijswijk zal na 131 jaar ophouden te bestaan. Op 31 december 2023 zal een officiële fusie plaatsvinden met de Gereformeerde Kerk in het Noord-Brabantse Andel.

De gereformeerde kerk ‘De Wijnstok’ en ‘De Rank’ te Rijswijk (N.Br.).

Op 11 februari 2024 zal de laatste dienst gehouden worden in kerkgebouw De Wijnstok en De Rank, waarna de ‘warme kerkelijke gemeente met haar betrokken kerkgangers’ zal worden samengevoegd met de Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof‘ aan de Julianastraat te Andel. De reden voor de kerkenfusie is het feit dat de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk het niet voor elkaar heeft kunnen krijgen om de kerkenraad op de vereiste sterkte van zeven personen te brengen; momenteel telt de kerkenraad vijf ambtsdragers, terwijl het er eigenlijk tien hadden moeten zijn gezien de grootte van de gemeente.

Beslissing komt niet onverhoeds.

De verstrekkende beslissing om de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk op te heffen komt echter niet onverhoeds, omdat men al vijf jaar bezig is een goede oplossing te zoeken. Maar sinds de corona-pandemie komen minder mensen naar de kerk.

Men trachtte voor de oplossing van de problemen bij andere kerken in de omgeving hulp te krijgen door de administratie elders onder te brengen, maar dat lukte niet. De naburige Gereformeerde Kerk van Andel was echter ‘uit naastenliefde’ bereid te helpen. Vandaar dat gesprekken op gang kwamen tussen beide kerkenraden. In Andel is – zo bleek al gauw – ruimte genoeg en ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’. Ook voor de kerk van Andel zal dat een impuls betekenen.

De gereformeerde kerk ‘De Voorhof’ te Andel (N.Br.).

Zorgvuldige voorbereiding.

De ineensmelting van beide kerkgemeenten wordt zorgvuldig voorbereid. Hoewel de officiële fusie al op oudejaarsdag 2023 plaatsvindt, worden nog tot en met zondag 11 februari 2024 diensten gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk, dat gevestigd is aan de Rijswijksesteeg (hoek Gherstkamp) in Rijswijk. De liturgische reden daarvoor is, dat op zondag 18 februari 2024 de Veertigdagentijd begint, een goed moment om in Andel verder te gaan.  Ook wil men voor de voorbereiding van de fusie de nodige tijd nemen. Hoewel het een hele overgang is voor de kerkgangers van de kerk van Giessen-Rijswijk is men blij dat er ‘een natuurlijk vervolg’ komt.

Het is mogelijk dat sommige kerkgangers om verschillende redenen misschien naar een andere kerk gaan dan die in Andel, al wordt in beide gemeenten positief gedacht over de samenvoeging van de twee kerken en zijn er bovendien eigenlijk nauwelijks verschillen tussen beide gemeenten. Om de samenvoeging gladjes te laten verlopen is een werkgroep opgericht die activiteiten zal organiseren waardoor beide gemeenten elkaar beter leren kennen.

Toekomst kerkgebouw.

Wat er met het kerkgebouw De Wijnstok en De Rank in Rijswijk – dat in oktober 2023 vijfenveertig jaar geleden in gebruik genomen werd – gaat gebeuren, is nog niet bekend. Vermoedelijk blijft het kerkgebouw voorlopig in gebruik voor (uitvaart-) diensten en daarnaast maakt de ouderenzorg er gebruik van. Men heeft met de verkoop van het kerkgebouw geen haast omdat de huuropbrengsten de kosten dekken, zo werd opgemerkt. Vandaar dat pas uiterlijk 1 januari 2026 de nieuwe bestemming van het gebouw bekend moet zijn.

‘De dochter trekt weer bij de moeder in’.

‘De dochter trekt weer bij de moeder in’. Want ooit is alles op 26 januari 1837 begonnen met de Gereformeerde Kerk Andel-Giessen-Rijswijk, waaruit op 16 oktober 1842 de Gereformeerde Kerk van Giessen-Rijswijk als zelfstandige Afgescheiden Gemeente ontstond.