Pastorie Geref. Kerk Wierden wordt verkocht

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in het Overijsselse Wierden nam in december 2023, na drie gemeenteavonden te hebben gehouden en na uitvoerig overleg te hebben gepleegd, een voorschot op de verkoop van de pastorie naast de gereformeerde kerk.

De pastorie aan de Spoorstraat 3, naast de gereformeerde kerk te Wierden.

Een oproep in het kerkblad om bezwaren in te brengen heeft geleid tot twee reacties vanuit de gemeente. Deze zijn behandeld in de kerkenraad van 31 januari en gaven geen nieuwe inzichten. De kerkenraad heeft vervolgens nagenoeg unaniem besloten tot verkoop van de pastorie. “Dit is een besluit met pijn in het hart, maar wel vanuit de overtuiging dat dit voor de langere termijn het beste is”, zo verklaarde de kerkenraad. Het College van Kerkrentmeesters gaat nu een plan uitwerken, inclusief de termijnen.