Fotogedenkboek bij sluiting kerk Rijsoord

Op zondag 14 januari 2024 werd in de gereformeerde Opstandingskerk te Rijsoord de laatste dienst gehouden. De week daarop werd in de gereformeerde kerk De Levensbron te Ridderkerk de officiële eerste gezamenlijke dienst gehouden van deze tweede gemeenten, die samen verder gaan als Protestantse Gemeente te Ridderkerk.

Het nieuwe fotogedenkboek.

Maar ondertussen werd de Opstandingskerk wel gesloten! Dat was voor de kerkenraad aanleiding extra aandacht te besteden aan deze belangrijke gebeurtenis. Men besloot een fotogedenkboek uit te geven. In week 7 wordt het inmiddels gereed gekomen boekje verspreid.

Het is getiteld: 1889-2024 Opstandingskerk. Gereformeerde Kerk Rijsoord. Al eerder werden door De Gereformeerde Kerk te Rijsoord gedenkboeken uitgegeven. Zo verscheen in  1959 een gedenkboekje ter herinnering aan het vijftenzeventigjarig bestaan van de Jongelingsvereniging te Rijsoord (‘Drie maal zilver’), en werd in 1989 een gedenkboek uitgegeven over de geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Rijsoord, onder de titel ‘Dolerenden en Mannenbroeders in Rijsoord’.

Het boek over de geschiedenis van de kerk te Rijsoord (1989).

Ter gelegenheid van de sluiting van de Opstandingskerk verscheen dus het fotogedenkboek. Het boek werd samengesteld door fotograaf en gemeentelid Teun Rijsdijk (die ook de verbindende tekst schreef). Het werk is gedrukt in oblong formaat door Albelli, is voorzien van een stevige omslag en telt 52 pagina’s, gedrukt op zwaar, glad papier, waardoor de talloze foto’s perfect uitkomen.

Het boek begint uiteraard bij het begin, ‘In den beginne…’ en vervolgt met twee pagina’s predikantenfoto’s, van ds. S. Sleeswijk Visser (die van 1889 tot 1916 aan de kerk van Rijsoord verbonden was) tot en met ds. E.G. Matser (van 2023 tot heden). Kort wordt stilgestaan bij de verdere geschiedenis van de kerk. Behalve de pastorieën en het verenigingsgebouw ‘De Bron’ komen vele activiteiten in beeld: van Bazars en rommelmarkten, een Open Dag in 2015 tot aan een aantal voor de kerkelijke gemeente bijzondere (zon-) dagen. Uiteraard wordt aandacht besteed aan het kerkgebouw: het exterieur van de kerk, waarna het interieur van het kerkgebouw natuurlijk niet onbesproken kon blijven. Natuurlijk besluit het boek met uitvoerige aandacht voor het daadwerkelijke afscheid van de Opstandingskerk, die uiteindelijk op 14 januari 2024 de deuren sloot.

Het gedenkboekje voor het vijfenzeventigjarig bestaan van de JV te Rijsoord (1959).

Het sluiten van een kerkgebouw is voor velen een verdrietige zaak. Door het nu verschenen prachtige fotogedenkboek zal de geschiedenis van de kerk letterlijk en figuurlijk ‘in beeld’ blijven, waarmee de fotograaf zijn mede-gemeenteleden ongetwijfeld een grote dienst bewees.

  • Teun Rijsdijk, 1889-2024 Opstandingskerk. Gereformeerde Kerk Rijsoord. Uitgave in eigen beheer, talloze (vooral kleuren-) foto’s, 2024, 52 pagina’s. Prijs: € 55 (excl. verzendkosten). Voor informatie en bestellingen kan men zich via wenden tot de samensteller: teunlinekerijsdijk@hetnet.nl .

Binnenkort hopen we uitvoerig aandacht te besteden aan de geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Rijsoord.