Een kerkdienst onder leiding van ds. J.H. Zelle

Onlangs verscheen een nieuwe biografie over ds. J.H. Zelle (1907-1983), geschreven door Bearnd Bilker.

Ds. J.H. Zelle (1907-1983).

Het is een zeer interessant boek over een zeer merkwaardige gereformeerde predikant. Ds. Zelle stond als gereformeerd predikant in de kerk van Rockanje. Het was zijn eerste en het bleef zijn enige gemeente, waar hij van 1949 tot zijn emeritaat in 1956 gediend heeft.

Het emeritaat werd hem verleend vanwege zijn psychische gesteldheid, waardoor hij een verdeelde gemeente van Rockanje achterliet. Maar ook daarna preekte ds. Zelle vele malen op talloze plaatsen in het land, waar hij vaak op de fiets verscheen of ’s winters soms op de schaats. Over zijn leven doen veel merkwaardige verhalen de ronde. Het boek van Bilker vertelt er vele en de schrijver doet dat op een respectvolle wijze.

Een geluidsopname van een kerkdienst.

Velen hebben ds. Zelle nog nooit op de preekstoel gehoord. Er is echter een geluidsweergave bekend van een volledige kerkdienst waarin hij voorging in de Gereformeerde Kerk te Ureterp, vermoedelijk in of kort na 1968. Deze kunt u hier beluisteren.

Translation into English:

A Church Service Led by Rev. J.H. Zelle (1907-1983).

Recently, a new biography about Rev. J.H. Zelle (1907-1983) appeared, written by Bearnd Bilker. It is a very interesting book about a very peculiar ‘gereformeerde’  minister. Rev. Zelle served as a ‘gereformeerde’ minister in the ‘Gereformeerde Kerk’  of Rockanje. It was his first and remained his only parish, where he served from 1949 until his retirement in 1956.

Retirement was granted to him due to his mental condition, which left a divided congregation in Rockanje. However, even after retirement, Rev. Zelle preached many times in ‘Gereformeerde’ Churches in numerous places across the country, often appearing on his bicycle or sometimes on ice skates during winters. Many peculiar stories circulate about his life. Bilker’s book recounts many of them, and the author does so in a respectful manner.

An audio recording of a church service.

Many have never heard Rev. Zelle preach from the pulpit. However, there is a known audio recording of a complete church service in the ‘Gereformeerde Kerk’ in Ureterp, which he led in about 1955. You can listen to it here.