Van ‘Julianakerk’ naar ‘Dorpskerk’ in Sassenheim

In Sassenheim werd op zondag 21 april 2024 – na de laatste dienst in de protestantse (voormalig gereformeerde) Julianakerk op zondag 14 april 2024 – “de ‘gezamenlijke geloofstraditie’ in de Dorpskerk voortgezet”.

De liturgische voorwerpen uit de Julianakerk werden op de tafel naast de kansel geplaatst.

De vorige week vanuit de Julianakerk uitgedragen liturgische voorwerpen werden op 21 april, voorafgaande aan de dienst, de Dorpskerk binnengedragen. Daar werden de kanselbijbel, de doopschaal en het avondmaalstel op een daarvoor ingerichte tafel naast de kansel gelegd. De paaskaars werd naast de liturgische tafel geplaatst.

Ds. Martin Koster ging in de dienst voor, waarin als intochtslied psalm 84 de verzen 1, 2 en 6 gezongen werden (‘Hoe lieflijk, hoe goed, is mij, Heer, het huis waar Gij Uw naam en eer  hebt laten wonen bij de mensen’).

Translation into English:

From the ‘Julianakerk’ to the ‘Dorpskerk’ in Sassenheim.

In Sassenheim, on Sunday, April 21, 2024 – following the last service in the protestant (former ‘gereformeerde’) Julianakerk on Sunday, April 14, 2024 – “the joint religious tradition” was continued in the Dorpskerk.

The liturgical items carried out of the Julianakerk the previous week were brought into the Dorpskerk on April 21, prior to the service. There, the pulpit Bible, the baptismal font, and the communion set were placed on a table arranged for that purpose next to the pulpit. The Easter candle was placed next to the liturgical table.

Rev. Martin Koster led the service, during which Psalm 84 verses 1, 2, and 6 were sung as the processional hymn (“How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts!”).