Geref. kerkgebouw in Doornspijk 100 jaar

Maar ook een inbraak in de kerk…

Op 17 juni 1924 werd het tegenwoordige kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Zuiderzeestraatweg West in het Gelderse Doornspijk in gebruik genomen, ter vervanging van het eerste, kleine kerkje van deze gemeente.

Het gereformeerde kerkgebouw in Doornspijk dat op 17 juni a.s. honderd jaar oud is (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Een eeuw lang komt de kerkelijke gemeente hier samen voor erediensten en andere activiteiten (op onze website komen we die dag uitvoerig terug op de geschiedenis van het kerkgebouw).

In Doornspijk besteden ze het hele weekend van 14 tot en met 16 juni a.s. aan de feestelijkheden rondom de honderdste verjaardag van het kerkgebouw.

Tijdens de feestavond van vrijdagavond 14 juni zullen een paar (oudere) gemeenteleden hun herinneringen delen. En aan de hand van foto’s wordt stilgestaan bij enkele bijzondere momenten uit de geschiedenis van het gebouw. Het gesproken woord wordt afgewisseld met muzikale bijdragen van Interkerkelijk Koor ‘Deo Cantemus’ en van het mannenensemble. De avond wordt besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Op zaterdag 15 juni worden twee activiteiten georganiseerd voor de jeugd. ’s Middags een speurtocht door het kerkgebouw voor de jongere jeugd (de kinderen zien dan plaatsen waar ze misschien nog nooit geweest zijn), en voor de oudere jeugd is er in de avonduren een escaperoom in de oude kolenkelder.

Zondagochtend 16 juni begint de feestelijke kerkdienst om half tien, waarna men elkaar kan ontmoeten onder het genot van koffie en thee (‘met iets lekkers erbij’).

De Gereformeerde Kerk te Doornspijk ontstond op 12 juni 1888 vanuit de Doleantie als Nederduitsche Gereformeerde Kerk.

De in 1888 gebouwde Dolerende noodkerk. De foto werd gemaakt toen de nieuwe gereformeerde kerk in 1924 gebouwd werd (die is op de achtergrond te zien).

Insluiping in de gereformeerde kerk van Doornspijk.

Maar er kwam ook minder goed nieuws uit Doornspijk. Op dinsdagavond 4 juni 2024 kwam bij de politie namelijk een melding binnen van een insluiping in de gereformeerde kerk in Doornspijk. Er wordt geld vermist. Het geld werd vermoedelijk gestolen ergens tussen zondagmiddag 5 uur en maandagmiddag 4 uur. De volgende dag werd op minder dan honderd meter afstand van de kerk ook in een woning ingebroken. Mogelijk werden de inbraken gepleegd door ‘drie net geklede mannen in een kleine grijze auto’, zo meldde de politie.

Translation into English:

‘Gereformeerde’ Church Building in Doornspijk Celebrates 100 Years.

On June 17, 1924, the current church building of the ‘Gereformeerde Kerk’ on Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk, Gelderland, was inaugurated, replacing the first, small church of this congregation. For a century, the church community has gathered here for worship services and other activities (we will elaborate on the history of the church building on our website on that day).

In Doornspijk, the entire weekend from June 14 to 16 will be dedicated to the festivities surrounding the church building’s hundredth anniversary.

During the celebration evening on Friday, June 14, some (older) congregation members will share their memories. Photos will be used to reflect on some special moments from the building’s history. The spoken word will be interspersed with musical contributions from the Interchurch Choir ‘Deo Cantemus’ and a men’s ensemble. The evening will conclude with a social gathering, complete with snacks and drinks.

On Saturday, June 15, two activities are organized for the youth. In the afternoon, there will be a treasure hunt through the church building for the younger children (who will get to see places they might have never been before), and for the older youth, there will be an escape room in the old coal cellar in the evening.

The festive church service on Sunday morning, June 16, will begin at 9:30 AM, followed by a social time with coffee and tea (‘with something tasty’).

The ‘Gereformeerde Kerk’ in Doornspijk was established on June 12, 1888, from the Doleantie as the ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ .

Break-in at the Gereformeerde Church in Doornspijk.

But also a burglary in the church…

However, there was also some bad news from Doornspijk. On the evening of Tuesday, June 4, 2024, the police received a report of a break-in at the ‘Gereformeerde’ Church in Doornspijk. Money is missing. The money was presumably stolen sometime between 5 PM on Sunday and 4 PM on Monday. On the same day, a house less than a hundred meters away from the church was also broken into. The police reported that the break-ins might have been committed by ’three well-dressed men in a small gray car.’