Categorie archief: Uit de Historie

De Doleantie in het Friese Oosterend (23 september 1888)

Inleiding.

Voor we beginnen met de geschiedenis van de Doleantie in het Friese Oosterend (ongeveer acht kilometer ten noorden van Sneek), doen we een kleine stap terug in de geschiedenis, omdat eerdere gebeurtenissen in de negentiende eeuw raakvlakken hebben met het ontstaan van de kerkscheuring van 1886 en volgende jaren, die we de ‘Doleantie’ zijn gaan noemen.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Lees verder De Doleantie in het Friese Oosterend (23 september 1888)

Laatste kerkdienst Gereformeerde Kerk Enumatil op 3 juli 2016

Geref. Kerk Enumatil gaat fuseren met protestantse gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan.

Per 1 juli 2016 fuseert de Gereformeerde Kerk te Enumatil (Gr.) met de Protestantse Gemeente gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan. De laatste kerkdienst wordt op zondag 3 juli 2016 gehouden. Daarna gaat de kerk dicht. Op 5 juni 2016 werd tijdens een gemeentevergadering duidelijk dat groen licht gegeven werd voor de fusie. De eerste kerkdienst als nieuwe Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (afgekort tot NOFE) vindt plaats op zondag 10 juli 2016. De gemeenteleden van Enumatil worden overgeschreven naar de locatie van de Protestantse Gemeente te Oldekerk, de voormalig gereformeerde kerk van dat dorp (met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam voor de berichtgeving hierover). Dit alles is voor ons aanleiding de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Enumatil nader te bezien.

De gereformeerde Kerk 'De Rank' aan het Hoendiep te Enumatil, die per 1 januari 2017 gesloten wordt.
De geref. Kerk ‘De Rank’ aan het Hoendiep te Enumatil. Op 3 juli 2016 wordt de laatste dienst gehouden; daarna gaat de kerk dicht.

Lees verder Laatste kerkdienst Gereformeerde Kerk Enumatil op 3 juli 2016

Kortstondige geref. evangelisatiearbeid te Witteveen (Dr.)

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Westerbork werd in 1842 geïnstitueerd. Verscheidene dorpen in de omgeving waren aan de zorg van deze Kerk toevertrouwd, zoals Witteveen, Balinge, Mantinge, Brunstinge, enz. In 1912 werd in de kerkenraad van Westerbork,  voor zover valt na te gaan, voor het eerst gesproken over de evangelisatie ’in het midden onzer plaats’.

Lees verder Kortstondige geref. evangelisatiearbeid te Witteveen (Dr.)

Voormalig Geref. ‘Open Hofkerk’ te Wolfheze sluit per 1 januari 2018

De v/m. geref. Vredebergkerk wordt PKN-kerk Oosterbeek-Wolfheze.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze heeft onlangs besloten om vanaf januari 2018 alleen de voomalig gereformeerde Vredebergkerk te Oosterbeek, gevestigd aan de Van Toulon van der Koogweg, te gebruiken voor de zondagse erediensten.

De Vredenbergkerk.
De Vredenbergkerk te Oosterbeek.

Lees verder Voormalig Geref. ‘Open Hofkerk’ te Wolfheze sluit per 1 januari 2018