Uit de pers (13) – 1957 Tjerkwerd niet meer vacant

uit-de-pers-logo

Het kerkje dat u hier ziet is de vergaderplaats van de Gereformeerde Kerk van Tjerkwerd (Frl.). Op het ogenblik dat deze foto werd gemaakt, was de vlag uitgestoken en daar was ook wel alle reden voor.

De kerk met de vlag in top!
De kerk met de vlag in top!

Dit vreugdebetoon houdt namelijk verband met het feit dat kandidaat Schelhaas van Noord-Scharwoude had bekend gemaakt het beroep naar deze kerk te hebben aangenomen. En dat betekent dat Tjerkwerd na ruim 65 jaar vacant te zijn geweest, weer een herder en leraar krijgt. Deze gemeente is namelijk sinds oktober 1891 vacant geweest!

Ds. J. Schelhaas ().
Ds. J. Schelhaas (1903-1984).

Welk een lange periode sedertdien is verlopen, staat ons vooral helder voor de geest als wij bedenken dat inmiddels de samenvoeging tussen Afgescheidenen en Dolerenden is tot stand gekomen [1892], en er bovendien (helaas) nog twee scheuringen hebben plaats gehad [1926 en 1944]. En al die tijd was Tjerkwerd maar vacant.

De vroegere gereformeerde kerk te Tjerkwerd.
De vroegere gereformeerde kerk te Tjerkwerd.

Gelukkig is daar nu een eind aan gekomen, zij het dan ook, dat dit alleen mogelijk was door samenwerking met de kerk van Exmorra-Allingawier, welke beide kerken ds. Schelhaas nu zal gaan dienen. Maar hoe groot de dankbaarheid is, dat nu een eind kwam aan ‘het herderloos tijdperk’ blijkt wel uit dit vlagvertoon.

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 5e jrg. nr. 4, 26 januari 1957.

Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info:

Het persbericht waarin de Doleantie te Tjerkwerd werd aangekondigd.
Het persbericht waarin de Doleantie te Tjerkwerd werd aangekondigd.

De Gereformeerde Kerk te Tjerkwerd werd op 10 oktober 1891 als Dolerende ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ geïnstitueerd. De eerste dienst van deze Gereformeerde Kerk was op 1-4-1892 in de Dolerende gereformeerde kerk bij ds. O. de Roos (1865-1951) te Oudega (gemeente Wymbritseradiel), onder wiens leiding de kerk van Tjerkwerd was geÏnstitueerd. In 1895 werden er veertig obligaties van fl. 25 uitgegeven. Daarvan werd de kerk, de consistorie en de kosterswoning van gebouwd. De kerk had plek voor 60 mensen.

De Gereformeerde Kerk van Tjerkwerd werd per 1 oktober 1987 opgeheven. Het ledental was te klein geworden. Het kerkje aan de Waltaweg werd verkocht aan particulieren, die het ombouwden tot woning. De vraagprijs was fl. 60.000.

Ds. A. van Zuylen.
Ds. A. van Zuylen.

Ds. J. Schelhaas (1903-1984) stond er van 1957 tot 1960, en hij werd opgevolgd ds. A. van Zuylen (*1936), opnieuw in combinatie met de kerk van Exmorra en Allingawier. Hij was in deze gemeenten predikant van 1962 tot 1967.

Ds. Van Helden.
Ds. P.J. van Helden.

De laatste predikant was ds. P.J. van Helden (*1952), die niet alleen in combinatie met de kerk te Exmorra en Allingawier werd beroepen, maar ook in combinatie met de kerk van Gaast-Ferwoude. Hij diende deze gemeenten van 1978 tot 1984.

Niet alleen de instituering, maar ook de sluiting van de kerk werd in de pers gemeld.
Niet alleen de instituering, maar ook de sluiting van de kerk werd in de pers gemeld.