Dr. J. Ridderbos overleden

In zijn woonplaats Assen is woensdag 7 maart 2018 op 75-jarige leeftijd dr. J. Ridderbos overleden.

Jan Ridderbos werd op 7 mei 1942 geboren en was van 2 januari 1972 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te ’s-Graveland. Halverwege 1978 kreeg hij een beroep van de Gereformeerde Kerk te Nijmegen dat hij aannam, en waar hij op 27 augustus dat jaar in het ambt bevestigd werd. Vanaf 2 september 1984 was hij gereformeerd predikant te Berkum. Op 1 mei 1994 werd hij als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Haren (Gr.). Dr. Ridderbos ging op 1 mei 2007 met emeritaat.

Tweede Wereldoorlog.

Dr. Ridderbos was een van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van de Gereformeerde Kerken in de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef daarover een tweedelig standaardwerk onder de titel ‘Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde ‘elite’ in de jaren 1933 tot 1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein’, waarop hij promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1994 verscheen van zijn proefschrift bij Kok in Kampen de handelseditie.

In 2015 verscheen bovendien van zijn hand ‘Predikanten in de frontlinie. De gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO-II’. Dr. Ridderbos had ‘een groot hart voor de verdwenen Joodse gemeenschap te Assen’. Zo schreef hij ook een uitgebreide verhandeling over de Jodenvervolging te Assen. Ook schreef hij ‘Genealogieën van Joodse (oud) Assenaren’.

Hij diende de redactie van GereformeerdeKerken.info verscheidene malen van advies over zaken die te maken hadden met de Gereformeerde Kerken in de Tweede Wereldoorlog.

Op 14 maart 2018 wordt de afscheidsviering gehouden in de Jacobuskerk te Rolde, waarna hij wordt begraven op de natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext.