Documentaire over Gereformeerde Kerk te Nijkerk

De Gereformeerde Kerk te Nijkerk besteedde eerder al veel aandacht aan haar 130-jarig bestaan door de publicatie van een gedenkboek en aan de verbouw en heropening van haar kerkgebouw, de Kruiskerk aan de Venestraat. Nu komt er ook nog een documentaire.

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk voor de verbouwing van 2017 (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Op vrijdagavond 14 september 2018 gaat namelijk een bijzondere ‘televisiedocumentaire’ in première. Onder de titel ‘De Nieuwe Kruiskerk‘ wordt ingegaan op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Nijkerk, waarin samenhorigheid en zingeving belangrijke elementen zijn. Niet alleen wordt daarin aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de kerk en aan de bouw van Kruiskerk en later de Goede Herderkerk, ook de grote brand in 1975 – waardoor de ‘oude Kruiskerk’ in vlammen opging – en het verhaal van de laatste grote verbouwing in 2017 komen aan de orde.

De gereformeerde kerk van Nijkerk brandde in 1975 tot de grond toe af (foto via de heer G. Kuiper te Appingedam).

In de documentaire vertellen gemeenteleden hun persoonlijke geschiedenis met de kerk: ‘Welke binding hebben zij met hun kerk en op welke manier speelt het geloof daarin een rol?’ De documentaire werd samengesteld door regisseur Olaf Koelewijn en werd mede mogelijk gemaakt door de Evangelisatie Commissie van de Nijkerkse Gereformeerde Kerk, de Rabobank Randmeren en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De documentaire wordt op 14 september 2018 (’s avonds om acht uur) voor het eerst vertoond op een groot scherm in de Kruiskerk aan de Venestraat 44. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.