Kritiek op Meppeler ‘voorgenomen besluit’

Grote- of Mariakerk nog even niet te koop gezet: een nieuw onderzoek.

Zoals we eerder berichtten nam de Algemene Kerkenraad van Meppel onlangs het ‘voorgenomen besluit’ om de voormalig hervormde Grote- of Mariakerk te sluiten. Daarop kwam kritiek tijdens een bijeenkomst in de goed bezette voormalig gereformeerde Oude Kerk aan de Groenmarktstraat, die als PKN-kerk zou gaan fungeren.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse ‘Oude Kerk’ te Meppel (foto: Reliwiki).

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst spraken ‘veel leden’ zich volgens een bericht in de Meppeler Courant uit tegen het ‘voorgenomen besluit’ van de Algemene Kerkenraad. Ongeveer honderd van de in totaal zo’n 3.200 leden van de Protestantse Gemeente Meppel hadden een petitie ondertekend waarin werd opgemerkt dat de financiële problemen door het afstoten van de Grote- of Mariakerk eerder groter dan kleiner zouden worden. De berekeningen van de Algemene Kerkenraad zouden volgens de critici ‘aannames en onzekerheden’ bevatten. Het doorzetten van de plannen zou tot gevolg hebben dat ‘we uit elkaar gedreven worden’, zo merkte men op.

Behalve de Grote- of Mariakerk zou over minimaal een jaar ook de van Vanboeijen gehuurde kerkzaal in de wijk Oosterboer, die gebruikt wordt door de oecumenische gemeenschap Het Erfdeel, worden afgestoten. In een schrijven, dat door 170 wijkgemeenteleden ondertekend was, werd onverholen kritiek geuit op het ‘voorgenomen besluit’ van de Algemene Kerkenraad. ‘Er heerst in de wijkgemeente Het Erfdeel groot verdriet, boosheid en frustratie dat u dit gedaan heeft’, zo werd opgemerkt. Er zou geen sprake van zijn dat men ‘geruisloos zal aansluiten in de Oude Kerk’, zo werd opgemerkt.

Steun.

Behalve kritiek was er ook steun voor het ‘voorgenomen besluit’ van de kerkenraad, al werd erkend dat het afstoten van de Grote- of Mariakerk een pijnlijk proces zal zijn. Dat zijn kerksluitingen overigens vaak, evenzeer wanneer besloten zou zijn de Oude Kerk af te stoten.

De ‘Stichting Vrienden van de Grote Kerk’ was weliswaar teleurgesteld dat ‘hun kerk’ volgens het ‘voorgenomen besluit’ van de Algemene Kerkenraad gesloten zou worden, maar er was bij de leden van de stichting begrip voor de ‘voorgenomen beslissing’ die de Meppeler kerkenraad nam. ‘De voormalig gereformeerde Oude Kerk is praktischer’, zo vond men. Daarmee doelde men op het grote, goed geoutilleerde zalencentrum Trias bij de Oude Kerk, al zal daar onderhoud gepleegd moeten worden.

Nieuw onderzoek.

Ondertussen heeft de Algemene Kerkenraad de verkoop van de Grote- of Mariakerk voorlopig ingetrokken. De zaak zal opnieuw worden onderzocht en ‘alle opties zijn nu nog open’, zo werd verklaard. Men gaat met de critici in gesprek.