Oproep: “Red ‘Rehoboth’ Bellingwolde”

In het tijdschrift van de Historische Vereniging Westerwolde, Terra Westerwolda, pleit hoofdredacteur H. ter Heijden voor het behoud van het buiten gebruik gestelde gereformeerde kerkgebouw Rehoboth in het Groningse Bellingwolde.

‘Rehoboth’ te Bellingwolde.

Het voormalige gereformeerde kerkgebouw, dat de laatste jaren alleen nog dienst deed als vergaderlocatie van de Protestantse Gemeente Bellingwolde en voor andere kerkelijke activiteiten, staat op de nominatie te worden gesloopt; dit wordt echter vooralsnog door de gemeente Westerwolde tegengehouden, omdat het kerkje volgens het gemeentebestuur tot een ‘beschermd dorpsgezicht’ behoort en wil bekijken of een andere bestemming voor de kerk mogelijk is.

Redacteur Ter Heijden vraagt de inwoners van Bellingwolde en omgeving op te komen voor het behoud van het kerkgebouw. Al eerder had in die omgeving een actie voor het behoud van een gesloten kerkgebouwtje succes: in Sellingerbeetse bleef een voormalig hervormd kerkje behouden doordat bewoners van het dorp een stichting oprichtten en het gebouwtje uiteindelijk als cultureel centrum overeind hielden, ondanks de in 2001 voorgenomen sloop.

‘Rehoboth’ te Bellingwolde.

Kerkenraad Bellingwolde blijft voor sloop.

Ter Heijden acht het honderd jaar oude gebouw Rehoboth in Bellingwolde te behoren tot het cultureel erfgoed, en dat is volgens hem een reden het kerkje te behouden. Overigens tegen de zin van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente, die inmiddels bij de Magnuskerk een andere vergaderlocatie gevonden heeft, Het Karspel genaamd, en van plan blijft het kerkje te slopen, al zijn die plannen uitgesteld; in de afgelopen meivakantie had dit eigenlijk al moeten gebeuren.

Scriba Astrid Lüürssen deelde namens de kerkenraad aan het Dagblad van het Noorden mee dat het houden van culturele activiteiten in gebouw Rehoboth zeer tegen de zin van de Protestantse Gemeente zou zijn, omdat de ernaast staande pastorie ook eigendom van de kerk is en door haar verhuurd wordt. Door het vele geloop bij de kerk als eventueel toekomstig cultureel centrum zou de privacy van de bewoners geheel verloren gaan. Voor culturele activiteiten bestaat in Bellingwolde al een dorpshuis, zo deelde scriba Lüürssen in het Dagblad van het Noorden mee.

Tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info deelde scriba Lüürssen al eerder mee dat de laatste dienst in het kerkje op zondag 26 mei 2019 plaatsvindt. Daarin komt geen verandering.