Manuscript van Bavincks “Gereformeerde Ethiek” wordt gepubliceerd

Internationale Conferentie over Bavincks ‘tweede hoofdwerk’.

Donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019 wordt een internationale conferentie gehouden ter gelegenheid van de verschijning van de Gereformeerde Ethiek van prof. dr. Herman Bavinck (1854-1921).

Bavincks ‘Gereformeerde Ethiek’.

De conferentie wordt gehouden in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10 te Kampen en wordt georganiseerd door het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit Kampen.

Herman Bavinck werd op 13 december 1854 te Hoogeveen geboren, waar zijn vader, ds. J. Bavinck (1826-1909), van 1853 tot 1857 predikant was bij de Christelijke Afgescheidene Gemeente. Herman Bavinck studeerde aan de Theologische School te Kampen en werd predikant te Franeker, waar hij op 13 maart 1881 intrede deed. Omdat hij al snel een benoeming kreeg als hoogleraar aan de Theologische School nam hij op 8 oktober 1882 afscheid van zijn gemeente en verhuisde naar Kampen, waar hij tot half december 1902 aan ‘de School der Kerk’ verbonden bleef. Per 1 januari 1903 werd hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een overstap die in gereformeerd Nederland overigens veel stof deed opwaaien.

In 1911 werd hij lid van de Eerste Kamer voor de (gereformeerde) Anti-Revolutionaire Partij (ARP), veel later een van de drie partijen die het CDA zouden gaan vormen. Ook in het Centraal Comité van de ARP speelde hij een rol, vooral toen hij tussen 1905 en 1907 dr. A. Kuyper (1837-1920)  verving als voorzitter. Bavinck was later een van de opposanten tegen de leiding van Kuyper binnen de ARP. Samen met anderen schreef hij daarover in 1915 een brochure: ‘Leider en Leiding in de Anti-Revolutionaire Partij’.

De brochure tegen de leiding van dr. A. Kuyper (1837-1920).

Prof. Bavinck was een vooraanstaand deskundige op het gebied van de dogmatiek en schreef daarover een vierdelig standaardwerk, Gereformeerde Dogmatiek, dat niet alleen in ons land, maar ook over de grenzen veel gelezen werd.

Nu ook ‘Gereformeerde Ethiek’ gepubliceerd.

Nooit gepubliceerd werd echter een onvoltooid gebleven manuscript onder de titel ‘Gereformeerde Ethiek’. Het handschrift werd goed bewaard in het archief van het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam, en wordt nu – na een eeuw – gepubliceerd, in een omvang van bijna 1.000 pagina’s. Het boek verschijnt bij uitgeverij KokBoekencentrum en werd bezorgd en geannoteerd door NRI-medewerker Dirk van Keulen.

Ook wordt tijdens de conferentie het eerste deel van de Engelse vertaling van Gereformeerde Ethiek gepresenteerd. Deze vertaling werd bezorgd en toegelicht door een team onder leiding van John Bolt van Calvin Theological Seminary in Grand Rapids, Michigan, USA.

De Conferentie.

Op de conferentie van 19 september 2019 zullen vooraanstaande wetenschappers uit diverse landen hun licht laten schijnen over het nieuwe werk, en de betekenis ervan bespreken voor theologie, kerk en samenleving. De voertaal van de conferentie is Engels. De kosten voor deelname bedragen € 99, inclusief maaltijden.

Op woensdagavond 18 september 2019 – de avond voorafgaande aan de conferentie – zal Craig Bartholomew (Tyndale House, Cambridge) de jaarlijkse Bavinck-lezing houden in de aula van de universiteit. Ook deze lezing zal gewijd zijn aan Bavincks Gereformeerde Ethiek.