’t Schienvat Finsterwolde gaat voorlopig door

Het van oorsprong gereformeerde jongerencentrum ’t Schienvat’ in het Groningse Finsterwolde blijft open totdat het gebouw verkocht is.

Het in 2000 in gebruik genomen gebouw ’t Schienvat’.

Aanvankelijk wilde de leiding proberen het gebouw – dat met  groot achterstallige onderhoud te kampen heeft – met hulp van vrijwilligers en geldschieters op te knappen, maar vooral het laatste mislukte. Afgesproken is dat het jongerencentrum met behoud van subsidie kan blijven doordraaien tot het gebouw verkocht is. Daarna wordt een andere locatie gezocht en is de historie van ’t Schienvat voorbij.

Het oorspronkelijke gebouw van ’t Schienvat te Finsterwolde, dat op 2 januari 1997 afbrandde.

Het huidige gebouw werd in 2000  – nog steeds met steun van de Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen – in gebruik genomen, nadat het oorspronkelijke kerkje ’t Schienvat begin 1997 was afgebrand. Het jongerencentrum heeft een eerbiedwaardige geschiedenis achter de rug, waarin talloze activiteiten plaatsvonden. Aanvankelijk was het kerkje vooral bedoeld voor evangelisatiewerk met zondagsschool en mannen- en vrouwenverenigingen, maar het werk breidde zich later meer en meer uit, zodat het uiteindelijk ook sociaal-cultureel werk omvatte, waardoor ’t Schienvat’ ook in latere jaren algemeen gerespecteerd werd.

Na 2000 losten de banden van ’t Schienvat met de Gereformeerde Kerken langzaam maar zeker op.